Kvintet b moll s klarinetem, B14

Opusové číslo

není

Číslo v Burghauserově katalogu

14

O podobě tohoto díla ani o době jeho vzniku nemáme k dispozici žádné podrobnější údaje. O někdejší existenci skladby máme informaci pouze díky Dvořákovu vlastnímu seznamu svých děl, která zničil.