Koncert pro orchestr, B413

Opusové číslo

není

Číslo v Burghauserově katalogu

413

Dvořákův zápis v jednom z jeho amerických skicářů pochází pravděpodobně z roku 1893: „Concert pro orkestr v každé větě některý nástroj dominuje“. Záměr nebyl nikdy realizován.