Koncert pro housle (symfonie) g moll, B418

Opusové číslo

není

Číslo v Burghauserově katalogu

418

Skica ke skladbě, o které Dvořák zatím neměl jasno, zda bude symfonií, nebo houslovým koncertem, se objevuje v jednom ze skladatelových amerických skicářů. Pochází pravděpodobně z přelomu léta a podzimu 1893.