Klavírní sonáta, B426

Opusové číslo

není

Číslo v Burghauserově katalogu

426

Na podzim 1893 si Dvořák zaznamenal skicu k chystané klavírní sonátě, nikdy ji však nerealizoval.