Klavírní skladby, B433

Opusové číslo

není

Číslo v Burghauserově katalogu

433

Skica k drobným klavírním skladbám nese označení Valčík - Tempo Menuetto - Scherzo a pochází pravděpodobně ze srpna 1894.