Klavírní skladby, B433

Opusové číslo

není

Číslo v Burghauserově katalogu

433

Skica k drobným klavírním skladbám nese označení Valčík – Tempo Menuetto – Scherzo a pochází pravděpodobně ze srpna 1894.