Klavírní kvartet B dur, B408

Opusové číslo

není

Číslo v Burghauserově katalogu

408

Náčrt prvních šestatřiceti taktů ke klavírnímu kvartetu B dur je datován 20. října 1887, nikdy však nebyl dokončen.