Job, B438

Opusové číslo

není

Číslo v Burghauserově katalogu

438

Záměr zkomponovat oratorium s biblickým námětem Job pochází snad z roku 1897. Dvořák si tehdy do skicáře poznamenal příslušné verše a osmatřicetitaktový tematický materiál. Dílo však nikdy nerealizoval.