Horymír, B441

Opusové číslo

není

Číslo v Burghauserově katalogu

441

Libreto Rudolfa Stárka "Horymír" bylo jedním z námětů, o kterých Dvořák uvažoval v posledním roce života jako o své další opeře. Koncem srpna 1903 si do skicáře zaznamenal řadu tematických myšlenek pod souhrnným nadpisem "Motivy k opeře Horymír". S libretistou také vedl až téměř do své smrti korespondenci, ve které vyslovuje své požadavky na změny v textu. Na počátek května 1904 bylo naplánováno jejich setkání v Praze (Stárek jinak pobýval v zahraničí), ale k tomu již z důvodu Dvořákovy smrti nedošlo.