Horymír, B441

Opusové číslo

není

Číslo v Burghauserově katalogu

441

Libreto Rudolfa Stárka Horymír, námětově čerpající z české mytologie, bylo jedním z textů, o kterých Dvořák uvažoval v posledním roce života jako o látce pro svou další operu. Koncem srpna 1903 si do skicáře zaznamenal řadu tematických myšlenek pod souhrnným nadpisem „Motivy k opeře Horymír“. S libretistou také vedl až téměř do své smrti korespondenci, ve které vyslovoval své požadavky na změny v textu. Na počátek května 1904 bylo naplánováno jejich setkání v Praze (Stárek jinak žil v zahraničí), ale k tomu již z důvodu Dvořákovy smrti nedošlo.