Ha, ta láska, B604

Opusové číslo

není

Číslo v Burghauserově katalogu

604

Dvořákova instrumentace písně Josefa Lva na text Adolfa Heyduka.