Čtyři sbory, op. 29, B59

Opusové číslo

29

Číslo v Burghauserově katalogu

59

Datum vzniku

č. 1: 7. února 1876
č. 2 – 4: před 1878

Datum a místo premiéry

č. 1 a 3: 20. října 1878, Turnov
č. 2: 29. března 1879, Praha (?)
č. 4: 4. března 1877, Praha
celý cyklus: 15. listopadu 1931, Turnov (?)

Interpret premiéry

č. 1 a 3: Zpěvácký spolek, dirigent František Čepelík
č. 2: ?
č. 4: pražský Hlahol, dirigent Karel Bendl
celý cyklus: zpěvácký spolek Dvořák, dirigent Josef Kuhn

První vydání

Emanuel Starý, 1879, Praha

Autor textu

Č. 1 a 2: Adolf Heyduk; č. 3 a 4: moravský lidový

Části / věty

1. Místo klekání
2. Ukolébavka
3. Nepovím
4. Opuštěný

Durata

cca 10 min.

Vznik díla spadá do tříletého období, v němž Dvořák vytvořil většinu své sborové tvorby (1876–1878), ale přesné datum vzniku známe jen u prvního sboru Místo klekání, jehož rukopis Dvořák datoval 7. 2. 1876. Cyklus je určen pro smíšený sbor bez doprovodu. První dvě části jsou komponovány na texty básní ze sbírky Adolfa Heyduka Cymbál a husle, pro druhé dvě si Dvořák vybral moravské lidové texty z rozsáhlé sbírky Františka Sušila Moravské národní písně s nápěvy do textu vřaděnými. Zhudebnění respektuje povahu textů: vychází z ducha lidové hudby, má většinou homofonní fakturu jen místy oživenou imitační prací a dodržuje strofickou formu. Zejména čtvrtá část cyklu svým charakterem připomíná autorovy Moravské dvojzpěvy. Dvořák celou čtveřici sborů dedikoval Zpěváckému spolku v Turnově, který dvě části cyklu provedl v premiéře a který po Dvořákově smrti přijal do svého názvu skladatelovo jméno. Dílo bylo poprvé vydáno tiskem pražským nakladatelstvím Emanuela Starého roku 1879.