Capriccio, B421

Opusové číslo

není

Číslo v Burghauserově katalogu

421

Skica k blíže neurčené skladbě byla zaznamenána do jednoho z Dvořákových amerických skicářů zřejmě v říjnu 1893, nikdy nebyla realizována.