Capriccio, B421

Opusové číslo

není

Číslo v Burghauserově katalogu

421

Skicu k blíže neurčené skladbě si Dvořák zaznamenal do jednoho ze svých amerických skicářů zřejmě v říjnu 1893, avšak nikdy ji nerealizoval.