Two Songs on Folk Poems, B142 | Text

Spi, mé dítě, spi (ukolébavka)
 
Spi, mé dítě, spi,
zamkni očka svý.
Pán Bůh bude spáti s tebou,
andílci tě ukolébou.
Spi andílku spi,
dítě spi, jen spi.
 
Drahé dítě spi,
zamkni očka svý.
Dám ti buben, dám housličky,
nedám tě za svět celičký,
Spi, synáčku, spi,
dítě spi, jen spi.
 
 
 
Když tě vidím, má panenko (Překážka v pobožnosti)
 
Když tě vidím, má panenko,
při mši na modlitbách dlít,
nic mi nelze Bohu sloužit,
musím na tě stále zřít.
 
Kdybych Boha tak měl v lásce,
jako tebe v lásce mám,
byl by světec ze mne dávno
nebo anděl Páně sám.