Psalm 149, Op. 79, B91, B154 | Text

Zaplesejte Bohu v novém pění,
buď mu chvála v svatých shromáždění!

Sione, plesej ve svém stvořiteli!
Vesel se ve svém králi, Israeli!

Jeho jménu chválu prozpěvujte,
bubny jej a harfou oslavujte!

Nebť jeho lid mil jest Hospodinu,
povýšíť on k spáse nových synů.

Budou plesati v své slávě svatí
a se na ložích svých radovati.

Jejich hrdlo slávu Bohu pěje
a meč dvojostrý se v rukou skvěje,

aby pomstu krutou vykonali,
národů by vzpouru potrestali,

řetězy by krále spjaly svými,
a jich mocné pouty železnými.

Budeť soud jim psaný k odsouzení,
svatí jeho budou oslaveni!