Moravian Duets (a cappella), B107 | Text

I. Holub na javoře

Letěl holúbek na pole,
aby nazobal své vole.
Jak své volátko nazobal,
pod jaborečkem posedal.

Pod jaborečkem má milá
zelený šátek vyšívá.
Vyšívá na něm víneček,
že ju opustil syneček.

Vyšívá na něm z růže květ,
že ju opustil celý svět,
vyšívá na něm víneček,
že ju opustil syneček.
Vyšívá na něm z růže květ
že ju opustil celý svět.

II. Zelenaj se, zelenaj

Zelenaj se, zelenaj, zelená trávo v lesi.
Jak se já mám zelenať,
dy už sem na pokosi?
Zelenaj se, zelenaj, zelená trávo v háju!
Jak se já mám zelenať,
dy mě už dotínajú?
Zelenaj se, zelenaj, zelený tulipáne!
Jak se já mám zelenať, dy mně už listí vjadne?
Dyž ty mčhceš opustiť,
můj švarný galáne.
Podivaj se, má milá,
tam na tu suchú plánku;
jesli se rozzelená,
budeš mojú galankú.
Podivaj se, má milá,
tam na tu suchú plánku;
Podivaj sa, má milá,
tam na tu suchú plánku;
jesli se rozzelená,
budeš mojú galankú.
Podivaj sa, má milá,
tam na tu suchú jedlu;
jesli se rozzelená
teprem si tebe vezmu.
Už sem já se dívala,
ja, včera odpoledňa;
zatrápená ta jedla, dyž se nic nezelená.
Už sem se já dívala včera, ba i dneska;
ja, už se tam zeleňá,
ve vršku halúzka.

III. Šípek

Šlo děvče na travu
na lučku zelenu.
Němohlo ji nažát
pro rosu studenu.
Po lučce chodilo,
žalostně plakalo.
Nadešlo tam šípek,
na tym šipku kvitek.
Kvitku, milý kvitku,
já tebe utrhnu.

Nětrhaj mne v zimě,
moja krasa zhyně.
Nětrhaj mne v letě,
dy slunečko peče.
Nětrhaj mne v zimě,
moja krasa zhyně.
Utrhni mne z jara,
moja krasa stala.

IV. Veleť, vtáčku

Veleť, vtáčku, veleť
přes te hore, dole,
Veleť, vtáčku, veleť
přes ten zábrdovské les,

Ach, kýž je mně možná,
ktomu věc podobná smým synečkem,
smým synečkem mluvit dnes!

A mně néní možná,
ani věc podobná,
a mně néní možná,
daleko sme vod sebe!

Ty můžeš mět hinó,
já také hiného,
zapomenem na sebe.

V. Dyby byla kosa nabróšená

Dyby byla kosa nabróšená,
dyby byla votava,
co by vona drobnó jetelinku,
co by vona šupala!

A šupaj šupaj drobná jetelinko,
co je mně po tobě,
má zlatá panenko,
co je mně po tobě,
dys ty se mně provdala.