From the Bouquet of Slavonic Folk Songs, Op. 43, B76 | Text

I. Žal

Travička zelená, kadě já chodievám,
lebo ju já často slzami polievám.
Ústa mi spievajú, oči sa mi smějú,
Ale od srdéčka slzy sa mi lejú.
Nie preto si spievám,
bych veselá bola,
ale preto spievám,
bych žiale zabola.
Žiale moje žiale smutné,
osiralé, ako tá rosička na zelenej trávě;
ještě tu rosičku vetriček oduje
a mňa zarmúcenu nik něpolutuje!

II. Divná voda

Na tom našem dvoře, to je voda, bože!
Kdo se jí napije, zapomnět nemóže.
Napil se jí, napil, pěkný šohaj zrána;
nemohel zampomnět do svatého Jána.
Do svatého Jána, do svaté Trojice
nemohel zapomnět své švarné děvčice.

III. Děvče v háji

Viděl som dievčatko po háji zelěnom,
čo mu těkly slzy po líčku červenom,
žalostno plakala i lomila ruce,
němohla ukrotif svoje smutné srdce.
Ztratila som poklad od srdéčka mého,
ako ta hrdlička, čo ztrati milého,
keď sa jei chce píti, lětí na studničku,
trepoce krídlama, zamútí vodičku.