Five Choruses for Male Voices on Lithuanian Folk-Song Texts, Op. 27, B87 | Text

I. Pomluva

Záhy jsem vstala, všecky zasela
zelené majoránky.
Já řídce sela, hustě mi vzešly
a pěkně zpupeněly.
Z jejích jsem listí vila věnečky
z naší vsi pro děvčatka.
Z jejích jsem kvítků pletla kytičky
z naší vsi pro mládence.
Jdu, jdu po vesnici, u stěn poslouchám,
s milým mne pomlouvají.
Nermuť srdečko, drahá panenko,
pošlapej ta slovíčka.
Stromoví opadne, drahá panenko,
Nás přestanou pomlouvat.

II. Pomořané

Lajma křičí, Lajma ryčí,
bosa běhajíc po horách.
Na horu vystoupivši
uhlédla jsem tři rybáky
pomořany blízko moře.

Neviděli jste bratříčka
na vysokém moři?

Ej, děvčátko, lilijátko,
u dna moře hlubokého
utonut spí tvůj bratříček,
písek hryže jeho líce,
vlna vlásky mu promývá.

Pomořané, kmotříčkové,
nevylovíte bratříčka
z moře hlubokého?
Zač jej máme vylovit?

Jednomu dám pás hedvábný,
druhému dám prsten zlatý,
třetímu nemám co dáti,
s třetím pak se smluvím sama,
s mladým korábníkem.

Korábník je muž statečný,
umí lodí spravovati
po větru i proti větru.
Jakž se vyhneš, uvaruješ
před nepřáteli svými?

III. Přípověď lásky

Přijď, má panenko, na jaře v máji,
kdy divy kvetou v matčině sádku.
Kolem záhonků zelená routa,
a ve prostředku lilije sněžné.

V máji utrhnu pestrou kytičku,
tu já odešlu k svému miláčku.
Nepodám sama, aniž po družce,
severním větrům dám ji převáti.

Přijď, můj miláčku, na jaře v máji,
kdy divy kvetou v otcově sádku.
Kolem zahrádky zelené štípky,
a ve prostředku samé jabloňky.

Potom utrhnu já dvě jablíčka,
ta dvě odešlu k svému děvčátku.
Sám nepodám je, ani po jiném,
teplými větry dám je převáti.

IV. Ztracená ovečka

Včera, včera za večera,
ztratila se má ovčička.
Hej, kdož mi hledat pomůže
mou ovečku jedinkou?

Šla jsem prosit denici,
mne denice odbývá:
Ráno ohníček slunci
musím rozdělávat.

Šla jsem prosit večernici,
večernice mne odbývá:
Musím večer lůžko
pro slunéčko stlávat.

Šla jsem prosit měsíček,
měsíček mi odpovídá:
Mečem mne rozpůlili,
smutná je líce moje.

Šla jsem prosit slunéčko,
mně slunéčko odpovídá:
Devět dní ji hledat budu
a na desátý nezajdu.

V. Hostina

I vařil vrabeček pivičko, vrabec,
na hostinu všecky si ptáčky svolal.
Vrabec tu na skočnou sovíčku vyzval,
i šlápnul panence sovínce na prst.
Sovíčka jde k soudu, do plůtku vrabec,
dam dali dam, dali dam.