Children's Song, B113 | Text

Nemohu nic dáti vázaného tobě,
mohu jenom přáti, sám co přeješ sobě.

Srdce mé tlukoucí chová lásku vroucí,
stále vypravuje, jak tebe miluje.

To srdéčko moje, ač je dávno tvoje,
daruji ti k svátku na věčnou památku.