česky | English

udělená vyznamenání a pocty

 ♦ rytíř Řádu železné koruny

 ♦ nositel čestného odznaku Litteris et artibus

 ♦ doživotní člen Panské sněmovny Parlamentu

 ♦ čestný doktor Univerzity Karlovy

 ♦ čestný doktor hudby univerzity v Cambridge

 ♦ umělecký ředitel konzervatoře v Praze

 ♦ umělecký ředitel Národní hudební konzervatoře v New Yorku

 ♦ čestný člen Filharmonické společnosti v Londýně

 ♦ dopisující člen holandské  Jednoty pro podporu hudebního umění

 ♦ člen České akademie pro vědy, slovesnost a umění

 ♦ řádný člen berlínské Akademie věd

 ♦ čestný člen Filharmonické společnosti v New Yorku

 ♦ čestný člen Filharmonické společnosti v Budapešti

 ♦ čestný člen Společnosti přátel hudby ve Vídni

 ♦ čestný člen Glasbena Matica v Ljubljani

 ♦ člen znaleckého kolegia Ministerstva školství a osvěty 
   pro věci autorského práva v oblasti hudby

 ♦ první dirigent České filharmonie

 ♦ čestný člen Umělecké besedy v Praze

 ♦ čestný člen Hudební matice v Budapešti

 ♦ čestný člen Družstva českého národního divadla v Brně

a mnoho dalších..
 

     
diplom čestného členství Filharmonické společnosti
v Budapešti

  
    
diplom čestného členství Spolku přátel hudby ve Vídni

  
    
diplom členství v České akademii pro vědy,
slovesnost a umění