česky | English

rodina

Anna Dvořáková, roz. Čermáková
(17. 6. 1854 - 14. 7. 1931)
Antonín Leopold Dvořák
(8. 9. 1841 - 1. 5. 1904)

 


ANNA ČERMÁKOVÁ se narodila v Praze v rodině zlatníka Jana Jiřího Čermáka (1820-1873) a Klotildy Čermákové, roz. Procházkové (1823-1903). Měla šest sourozenců: Terezii, později provdanou Kouteckou (1845-1905), Ignáce (1847-1869), Ferdinanda (1855-1922), Marii, později provdanou Štěpánkovou (1857-1889), Klotildu, později provdanou Hertanovou (1859-1932) a Josefu, spíše známou jako „Josefina“ (1849-1895). Posledně jmenovaná působila jako úspěšná herečka v Prozatímním divadle a byla velkou láskou Dvořákova mládí. Později se provdala za hraběte Václava Kounice a s rodinou skladatele udržovala přátelské kontakty až do konce svého života.


ANTONÍN DVOŘÁK se narodil v rodině řezníka a hostinského Františka Dvořáka (1814-1894) a Anny Dvořákové, rozené Zdeňkové (1820-1882). Měl osm sourozenců: Františka (1843-1888), Aloisii, později provdanou Maršnerovou (1845-1846), Josefa (1848-1920), Adolfa (1850-1922), Janu, později provdanou Strakovou (1851-1938), Karla (nar. 1855), Marii (1857-1857) a Marii, později provdanou Urbanovou (1858-1931).


Anna Čermáková a Antonín Dvořák vstoupili do manželského svazku 17. listopadu 1873 v kostele sv. Petra v Praze. V prvních třech letech po svatbě se jim postupně narodily tři děti - Otakar, Josefa a Růžena -, ale všechny zemřely v raném dětském věku. V desetiletí 1878 - 1888 měli Dvořákovi dalších šest dětí, které se již všechny dožily dospělosti: Otilie, Anna, Magdalena, Antonín, Otakar a Aloisie. Nejstarší z nich, Otilie („Otilka“), zdědila hudební talent a dokonce se dochovalo několik jejích drobných klavírních skladeb. Roku 1898 se provdala za Dvořákova žáka, skladatele Josefa Suka. Jejich vnuk Josef Suk (1929-2011) se později stal špičkovým houslistou. Otilie zemřela předčasně roku 1905 ve svých sedmadvaceti letech. Také Dvořákova dcera Magdalena (doma nazývaná „Magda“) se věnovala hudbě, byla koncertní pěvkyní. Syn Otakar se později zasloužil o zachování celé řady vzpomínek na svého otce, které v roce 1960 sepsal do knižní podoby.


  

DĚTI ANTONÍNA A ANNY DVOŘÁKOVÝCH:

 

 Otakar Dvořák
(4. 4. 1874 - 8. 9. 1877)

Josefa Dvořáková
(19. 8. 1875 - 21. 8. 1875)

Růžena Dvořáková
(18. 9. 1876 - 13. 8. 1877)

 

Otilie Dvořáková
(6. 6. 1878 - 5. 7. 1905)

 

Anna Dvořáková
(13. 1. 1880 - 10. 9. 1923)

 

Magdalena Dvořáková
(17. 8. 1881 - 25. 3. 1952)

 

Antonín Dvořák II.
(7. 3. 1883 - 20. 6. 1956)

 

Otakar Dvořák
(9. 2. 1885 - 15. 9. 1961)

 

Aloisie Dvořáková
(4. 4. 1888 - 28. 4. 1967)


 

 ► rodokmen Dvořákova rodu

 

 

Antonín Dvořák (druhý zleva) s rodinou a přáteli před zámečkem na Vysoké