česky | English

významná data v životě antonína dvořáka

1841
 

8. 9. narozen v Nelahozevsi
9. 9. pokřtěn

 

1842
 

6. 7. otcem vynesen z hořícího domu

 

1847
  

1. 10. začíná chodit do obecné školy v Nelahozevsi, učí se zpěvu a hře na housle u J. Spitze, později hraje ve venkovské kapele a v kostele

 

1853
 

červenec - končí návštěvu obecné školy, vstupuje do řeznického učení u svého otce
říjen (?) - stěhuje se do Zlonic, začíná se učit u Liehmanna

  

1855
  

srpen - rodiče se stěhují do Zlonic

  

1856
 

přechází na měšťanskou školu v České Kamenici, kde pokračuje ve studiu hudby u F. Hankeho

 

1857
  

31. 7. dostává závěrečné vysvědčení ze školy v České Kamenici
září - stěhuje se do Prahy, bydlí v Dominikánské (dnešní Husově) ul. 238 v rodině sestřenice Marie Plívové, začíná studia na varhanické škole
1. 10. počátek studia na "Pfarrhauptschule" u Panny Marie Sněžné, seznámení s Karlem Bendlem
15. 11. poprvé účinkuje jako violista na koncertu Cecilské jednoty

 

1858
  

28. 8. závěrečné vysvědčení 4. třídy školy u Panny Marie Sněžné
září - začíná navštěvovat 2. ročník varhanické školy

 

1859
  

30. 7. absolventské vystoupení na varhanické škole
září (?) - vstupuje do Komzákovy kapely
29. 11. žádá o místo varhaníka u sv. Jindřicha

 

1860
  

? stěhuje se na Karlovo nám. 558 ke strýci Václavu Duškovi
březen - žádost o místo varhaníka u sv. Jindřicha zamítnuta

 

1862
  

březen - poprvé u odvodu, zproštěn vojenské služby
18. 11. začíná působit v Prozatímním divadle jako violista

 

1863
  

podruhé zproštěn vojenské služby
8. 2. pražský koncert ze skladeb Richarda Wagnera pod taktovkou autora (Dvořákovu přítomnost nelze doložit)
11. 7. zájezd s Komzákovou kapelou do Hamburgu

 

1864
 

definitivně zproštěn vojenské služby
stěhuje se do podnájmu na Senovážné nám. 982
začíná působit jako učitel klavíru v rodině Čermákových

 

1866
  

5. 1. účinkuje v premiéře Smetanovy opery Braniboři v Čechách pod taktovkou autora
30. 5. účinkuje v premiéře Smetanovy opery Prodaná nevěsta pod taktovkou autora

  

1868
  

16. 5. slavnost položení základního kamene Národního divadla - Dvořák účinkuje ve slavnostní premiéře Smetanova Dalibora pod taktovkou autora

  

1871
  

vystupuje z orchestru Prozatímního divadla
10. 12. první známé veřejné provedení samostatné skladby (píseň Vzpomínání)

  

1872
  

17. 10. spolupodepisuje otevřený dopis na Smetanovu obranu
22. 11. první provedení Klavírního kvintetu A dur, op. 5

  

1873
 

? začíná vyučovat hudbě v rodině Jana Neffa ?
7. 3. první tiskové vydání Dvořákovy skladby (Skřivánek z Písní na slova z Rukopisu královédvorského)
9. 3. první provedení Hymnu Dědicové Bílé hory, op. 30 - první velký úspěch A. Dvořáka jako skladatele
17. 11. svatba s Annou Čermákovou, stěhuje se k Čermákovým do ul. Na Florenci 1413
poslední třetina roku - autokritické zhodnocení dosavadního díla, zničení řady rukopisů

  

1874
 

15. 2. nastupuje na místo varhaníka u sv. Vojtěcha
30. 3. první provedení třetí symfonie pod taktovkou B. Smetany
únor (?) březen(?) - s manželkou se stěhují do vlastního bytu v ulici Na Rybníčku 14
4. 4. narození syna Otakara
30. 7. poprvé podává žádost o státní stipendium
podzim (?) - počátek přátelství s L. Janáčkem

  

1875
  

? začíná vyučovat hudbě v rodině Jana Neffa ?
8. 1. poprvé získal státní stipendium 400 zlatých
březen - krátká studijní cesta do Vídně
12. 3. zvolen do výboru Jednoty dramatických spisovatelů a skladatelů českých
19. 8. narození dcery Josefy
21. 8. umírá dcera Josefa
srpen - žádá podruhé o státní stipendium
prosinec - seznamuje se s primáriem Florentinského kvarteta Jeanem Beckerem

  

1876
  

únor - obdržel cenu Umělecké besedy za Smyčcový kvintet G dur, op. 77
5. 3. vyplaceno 2. státní stipendium 400 zlatých
17. 4. premiéra opery Vanda v Prozatímním divadle
30. 7. třetí žádost o státní stipendium
18. 9. narození dcery Růženy
10. 12. premiéra Serenády E dur, op. 22
30. 12. podává žádost o místo na učitelském ústavu
31. 12. uděleno 3. státní stipendium 500 zlatých

 

1877
 

15. 2. vzdává se místa varhaníka u sv. Vojtěcha
červen - výlet po středních Čechách s L. Janáčkem
26. 6. počtvrté žádá o státní stipendium
srpen - žádost o místo na učitelském ústavu zamítnuta
13. 8. umírá dcera Růžena
8. 9. umírá syn Otakar
listopad (?) - Dvořákovi se stěhují do bytu v Žitné ul. 10
2. 12. v Praze na Žofíně premiéra Symfonických variací, op. 78
prosinec - počátek styků s J. Brahmsem
21. 12. účinkuje v provedení Mozartova Requiem v Praze na Žofíně (varhanní part)

  

1878
  

27. 1. premiéra opery Šelma sedlák v Prozatímním divadle
24. 3. premiéra Klavírního koncertu g moll, op. 33
duben - účinkuje v prvním (soukromém) provedení Smetanova kvartetu Z mého života (violový part)
6. 6. narození dcery Otilie (pozdější manželka J. Suka)
srpen - výlet s přáteli na Šumavu
30. 7. pátá žádost o státní stipendium
17. 11. první Dvořákův samostatný koncert (Serenáda d moll, Slovanské rapsodie I a II, Tři novořecké básně, Dva furianty)
27. 11. zvolen do výboru Umělecké besedy
prosinec - cesta do Vídně za J. Brahmsem a do Brna za L. Janáčkem

  

1879
  

leden - J. Brahms na návštěvě v Praze u Dvořáků
15. 2. v Londýně poprvé uvedeny Slovanské tance (výběr)
březen - popáté obdržel státní stipendium (400 zlatých)
25. 3. v Praze premiéra symfonie č. 5 F dur, op. 76
16. 5. v Praze premiéra České suity, op. 39
24. 9. v Berlíně poprvé uvedena třetí Slovanská rapsodie, op. 45
12. 11. zvolen předsedou hudebního odboru Umělecké besedy

  

1880
  

13. 1. narození dcery Anny
11. 2. společný pražský koncert J. Joachima a J. Brahmse, jejich návštěva u Dvořáků
29. 3. Dvořákův samostatný koncert
24. 4. v Hamburgu koncert z Dvořákových skladeb
9. 5. účinkuje na dobročinném koncertu z vlastních skladeb v Tursku ve prospěch stavby ND
květen - Dvořákovi se stěhují do většího bytu v rámci domu č. p. 10 v Žitné ulici
23. 12. v Praze premiéra Stabat mater, op. 58

  

1881
  

4. 2. ve Vídni premiéra Cigánských melodií
25. 3. v Praze premiéra Symfonie č. 6 D dur, op. 60
červenec (?) srpen (?) - výlet s L. Janáčkem a jeho ženou na Karlštejn
12. 8. vyhořelo Národní divadlo
17. 8. narození dcery Magdaleny
2. 10. v Praze premiéra opery Tvrdé palice

   

1882
 

22. 4. první londýnské provedení 6. symfonie D dur, op. 60
8. 10. v Praze premiéra opery Dimitrij
19. 10. účinkuje v provedení Mše D dur V. E. Horáka (varhanní part) při slavnostním znovuotevření samostatné české univerzity
24. 10. v Drážďanech poprvé opera Šelma sedlák
listopad - návštěva v Berlíně u J. Joachima - zkouška houslového koncertu
8. 12. jmenován čestným členem Umělecké besedy
15. 12. na Kladně umírá Dvořákova matka Anna
17. 12. zúčastňuje se matčina pohřbu

  

1883
  

18. 2. Symfonie č. 6 poprvé provedena ve Vídni
7. 3. narození syna Antonína
10. 3. první londýnské provedení Stabat mater, op. 58
16. 4. v Praze premiéra Scherza capricciosa, op. 66
červenec - L. Janáček na návštěvě u Dvořákových na Vysoké, výlety s L. Janáčkem
14. 10. v Praze premiéra Houslového koncertu a moll, op. 53
18. 11. v Praze premiéra Husitské, op. 67

  

1884
  

březen - první umělecký zájezd do Anglie, kde řídí Stabat Mater, op. 58, Husitskou, op. 67, Symfonii D dur, op. 60, II. Slovanskou rapsodii, op. 45, Scherzo capriccioso, op. 66 aj.
14. 6. jmenován čestným členem Londýnské filharmonické společnosti
24. 6. první provedení Stabat mater v USA (Pittsburgh)
září - druhý zájezd do Anglie (Worcester, kde diriguje Stabat mater, op. 58 a Symfonii D dur, op. 60)
21. 11. v Berlíně diriguje Husitskou, op. 67 a Klavírní koncert g moll, op. 33

  

1885
  

7. 2. slavnostní otevření Rudolfina (na programu mj. II. Slovanská rapsodie, op. 45)
9. 2. narození syna Otakara
28. 3. v Plzni diriguje premiéru kantáty Svatební košile, op. 69
duben-květen - třetí zájezd do Anglie (v Londýně řídí 22. 4. premiéru Symfonie č. 7 d moll, op. 70)
4. 6. cesta do Karlových Varů, schůzka s F. Simrockem a E. Hanslickem
6. 6. v Praze se účastní svatby F. Ondříčka
srpen - čtvrtý zájezd do Anglie (v Birminghamu řídí Svatební košile, op. 69)
19. 11. ve vídeňské Dvorní opeře uveden Šelma sedlák, dílo se setkalo s protičeskými demonstracemi
2. 12. Svatební košile, op. 69 provedeny v USA (Milwaukee)

  

1886
  

1. 4. v Londýně poprvé proveden Houslový koncert a moll, op. 53
19. 4. Stabat mater provedeno ve Vídni
říjen-listopad - pátý zájezd do Anglie (15. 10. řídí v Leedsu premiéru Svaté Ludmily, op. 71, v Birminghamu 6. symfonii D dur, op. 60, v Londýně Svatou Ludmilu)
26. 10. Svatební košile, op. 69 provedeny v Melbourne

  

1887
  

6. 1. diriguje v Praze premiéru orchestrální verze II. řady Slovanských tanců (výběr)
16. 1. ve Vídni poprvé provedena Symfonie č. 7 d moll, op. 70
25. 2. diriguje první pražské provedení Svaté Ludmily, op. 71
3. 5. diriguje ve Vídni provedení Houslového koncertu a moll, op. 53
12. 5. účastní se pietního aktu u hrobu B. Smetany na Vyšehradě
16. 5. v Londýně poprvé provedeny Symfonické variace, op. 78
11. 9. v Lužanech diriguje soukromou premiéru Mše D dur při zasvěcení zámecké kaple
prosinec - návštěva J. Brahmse ve Vídni

  

1888

6. 1. v Praze premiéra Klavírního kvintetu A dur, op. 81
15. 2. návštěva Čajkovského u Dvořáků během jeho pobytu v Praze
26. 3. Stabat mater, op. 58 provedeno v Záhřebu
28. 3. diriguje v Budapešti Stabat mater, op. 58
4. 4. narození dcery Aloisie
9. 4. Stabat mater, op. 58 provedeno v USA (Troy)
28. 8. Stabat mater, op. 58 provedeno v Birminghamu
1. 11. Symfonie č. 5 F dur, op. 76 provedena v Manchesteru
27. 11. Čajkovskij podruhé přijíždí do Prahy

  

1889
  

leden - dostává první nabídku místa profesora kompozice na pražské konzervatoři
12. 2. v Pražském ND premiéra opery Jakobín
13. 3. diriguje v Drážďanech Symfonii č. 5 F dur, op. 76, Nokturno, op. 40 a III. Slovanskou rapsodii, op. 45
červen - vyznamenán Řádem železné koruny
13. 9. odmítá profesuru na pražské konzervatoři
27. 10. v Berlíně poprvé Symfonie č. 7 d moll, op. 70
9. 12. ve Vídni audience u císaře Fr. Josefa I., setkání s J. Brahmsem
12. 12. gratulační deputace pražských uměleckých kruhů

  

1890
  

2. 2. v Praze diriguje premiéru Symfonie č. 8 G dur, op. 88
únor-březen - zájezd do Ruska (11. 3. diriguje v Moskvě Symfonii č. 5 F dur, op. 76, Adagio z op. 44, Scherzo capriccioso, op. 66, I. Slovanskou rapsodii, op. 45 a Symfonické variace, op. 78; 22. 3. diriguje v Petrohradu Symfonii č. 6 D dur, op. 60 a Scherzo capriccioso, op. 66)
23. 3. v Moskvě provedeno Stabat mater, op. 58
duben - zvolen členem České akademie pro vědy, slovesnost a umění; šestý zájezd do Anglie (v Londýně diriguje Symfonii č. 8 G dur, op. 88)
říjen - přijímá znovu nabídnuté místo profesora na pražské konzervatoři

  

1891
  

leden - ujímá se profesorského místa na pražské konzervatoři
17. 3. obdržel čestný doktorát české univerzity
13. 5. v Rudolfinu první veřejný večer Dvořákovy kompoziční třídy
6. 6. poprvé obdržel nabídku ředitelského místa newyorské konzervatoře
červen - sedmý zájezd do Anglie, kde 16. 6. získává čestný doktorát univerzity v Cambridge, řídí zde Symfonii č. 8 G dur, op. 88 a Stabat mater, op. 58
8. 9. v Praze oslavy Dvořákových padesátin (skladatel sám se jich nezúčastnil, trávil čas na Vysoké)
říjen - osmý zájezd do Anglie (v Birminghamu řídí 9. 10. premiéru Requiem, op. 89); podepsal smlouvu s Národní hudební konzervatoří v New Yorku

  

1892
  

leden-květen - koncertní turné po Čechách a Moravě "na rozloučenou" před odjezdem do USA (série 40 koncertů)
15. - 27. 9. cesta do New Yorku
1. 10. oficiálně přivítán na newyorské konzervatoři
9. 10. koncert a banket na Dvořákovu počest (kroužek Čechů v New Yorku)
21. 10. diriguje svůj první koncert v USA (Te Deum, op. 103, V přírodě, op. 91, Karneval, op. 92 a Othello, op. 93)
17. 11. v New Yorku diriguje Symfonii č. 6 D dur, op. 60
29. a 30. 11. v Bostonu diriguje Requiem, op. 89

  

1893
 

12. 4. zvolen řádným členem berlínské Akademie věd
8. 5. v New Yorku koncert skladeb žáků Dvořákovy kompoziční třídy
31. 5. Dvořákovy děti přijíždějí do New Yorku
3. - 5. 6. cesta s rodinou na letní pobyt ve Spillville (Iowa)
srpen - návštěva světové výstavy v Chicagu (12. 8. zde na "Českém dnu" diriguje Symfonii č. 8 G dur, op. 88, výběr ze Slovanských tanců, op. 72 a Můj domov, op. 62)
1. - 3. 9. návštěva Omahy
3. - 4. 9. návštěva St. Paul (výlet k vodopádům Minnehaha)
19. 9. návštěva Buffala (prohlídka Niagarských vodopádů)
21. 9. opět zahajuje vyučování v New Yorku
15. 12. veřejná generální zkouška na Symfonii č. 9 e moll, op. 95 "Z Nového světa"
16. 12. v newyorské Carnegie Hall premiéra Symfonie č. 9 e moll, op. 95 "Z Nového světa" pod taktovkou A. Seidla

  

1894
  

1. 1. v Bostonu premiéra Smyčcového kvartetu F dur, op. 96
12. 1. v New Yorku premiéra Smyčcového kvintetu Es dur, op. 97
23. 1. diriguje koncert Národní hudební konzervatoře s černošskými účinkujícími
28. 3. ve Velvarech umírá skladatelův otec František
19. - 30. 5. cesta na prázdniny do Čech
30. 5. slavnostní uvítání na nádraží a v pražských ulicích
1. 6. založení veselé stolní společnosti "Mahulíkovců" za Dvořákova protektorství
4. 6. cesta na Vysokou, lampiónový průvod na Dvořákovu počest
21. 6. "Novosvětská" poprvé provedena v Evropě (Londýn)
20. 7. "Novosvětská" poprvé provedena v Čechách (Karlovy Vary)
8. 9. v Třebsku zasvěcení Dvořákem věnovaných varhan
13. 10. diriguje pražskou premiéru "Novosvětské" v Národním divadle
16. - 26. 10. cesta do New Yorku
říjen - jmenován čestným členem Filharmonické společnosti v New Yorku
1. 11. opět se ujímá práce na newyorské konzervatoři

  

1895
  

16. 2. jmenován čestným členem Společnosti přátel hudby ve Vídni
16. - 27. 4. definitivní návrat do Čech
4. 5. v New Yorku premiéra kantáty Americký prapor, op. 102
27. 5. umírá Josefina Kounicová
29. 5. účastní se pohřbu Josefiny Kounicové
30. 5. setkání se F. Simrockem a E. Hanslickem v Karlových Varech
1. 11. opět nastupuje na své místo na pražské konzervatoři

  

1896
  

4. 1. diriguje zahajovací koncert činnosti České filharmonie (Biblické písně, op. 99, III. Slovanská rapsodie, op. 45, Othello, op 93 a Symfonie č. 9, op. 95)
16. 2. Vídeňská premiéra "Novosvětské"
březen - devátý a poslední zájezd do Anglie (19. 3. diriguje v Londýně premiéru Koncertu pro violoncello h moll, op. 104)
11. 4. diriguje pražskou premiéru Koncertu pro violoncello h moll, op. 104
3. 6. v Praze premiéra symfonických básní Vodník, op. 107, Polednice, op. 108 a Zlatý kolovrat, op. 109
9. 7. absolventský koncert Dvořákovy kompoziční třídy
9. 10. v Praze premiéra Smyčcového kvartetu G dur, op 106

  

1897
  

21. 1. v Praze premiéra smyčcového kvartetu As dur, op. 105
březen - ve Vídni návštěva u umírajícího Brahmse
3. 4. umírá Johannes Brahms
6. 4. účast na Brahmsově pohřbu
červen - newyorská konzervatoř opět Dvořákovi nabízí ředitelské místo, ten však odmítá
23. 9. účast na pohřbu Karla Bendla
listopad - jmenován členem poroty pro státní umělecká stipendia

  

1898
  

20. 3. v Brně premiéra symfonické básně Holoubek, op. 110 pod taktovkou L. Janáčka
19. 6. v Praze premiéra přepracovaného Jakobína
17. 11. svatba Dvořákovy dcery Otilie se skladatelem Josefem Sukem
25. 11. získává od císaře čestný odznak "litteris et artibus"
4. 12. ve Vídni premiéra Písně bohatýrské, op. 111 pod taktovkou G. Mahlera

  

1899
  

28. 1. v Praze poprvé provedena Píseň bohatýrská, op. 111
23. 11. v Praze premiéra opery Čert a Káča, op. 112
19. 12. v Budapešti účinkuje (na klavír) na koncertu z vlastních komorních skladeb
20. 12. v Budapešti diriguje Píseň bohatýrskou, op. 111, Koncert pro violoncello h moll, op. 104 a Karneval, op. 92

 

1900
  

4. 4. v Praze diriguje koncert České filharmonie (Holoubek, op. 110 + Brahmsova Tragická předehra, Schubertova Symfonie h moll a Beethovenova Symfonie č. 8)
29. 5. v Praze na slavnosti konzervatoře diriguje Slavnostní zpěv, op. 113
17. 10. účastní se Fibichova pohřbu

  

1901
 

leden - portrétován M. Švabinským
31. 3. v Praze premiéra Rusalky, op. 114
duben - jmenován členem Panské sněmovny
14. 5. první a zároveň poslední Dvořákova účast v Panské sněmovně ve Vídni
6. 7. zvolen ředitelem pražské konzervatoře
6. 9. návštěva u Gustava Mahlera ve Vídni (Dvořák přivezl partituru Rusalky, o jejímž vídeňském uvedení se jednalo)
21. 9. zahajuje první konferenci profesorského sboru konzervatoře
8. 9. slavnosti k uctění Dvořákových šedesátin v Nelahozevsi a v Praze (Dvořák se oslav neúčastnil); v Národním divadle začíná devítivečerní cyklus z Dvořákova díla
10. 11. slavnostní shromáždění v Národním muzeu na Dvořákovu počest s projevem K. Knittla, koncert (Husitská, 9. symfonie, Polednice, Violoncellový koncert, Karneval), slavnostní večeře Umělecké besedy
11. 11. slavnostní večer v Národním divadle - provedení Svaté Ludmily
19. 12. narození vnuka Josefa Suka

  

1902
  

březen - začíná pracovat na svém posledním opusu, opeře Armida
3. 4.  - účast na pohřbu Zdenky Hlávkové v Lužanech
12. 7. výstupní zkoušky žáků Dvořákovy kompoziční třídy

 

1903
  

25. 3. seznámení s E. Griegem, který v Praze hostuje jako dirigent vlastních děl
20. 10. svatba dcery Anny s Dr. Josefem Sobotkou
25. 10. účast na pohřbu přítele A. Rusa
listopad - začátek zkoušek na Armidu v Národním divadle
14. 12. umírá tchyně Klotilda Čermáková
27. 12. účast na plzeňské premiéře Čerta a Káči
29. 12. účast na pohřbu dirigenta A. Čecha

  

1904
  

1. 3. nezdařená a nedokončená generální zkouška na Armidu
25. 3. v Praze premiéra Armidy, op. 115, Dvořák je ze zdravotních důvodů nucen předčasně opustit divadlo
26. 3. lékař nařizuje klid a domácí ošetřování
30. 3. procházka na vinohradském nádraží - nachlazení
31. 3. znovu uléhá na lůžko
3. 4. hudební festival, jehož náplní byly hlavně Dvořákovy skladby, se koná bez jeho účasti
18. 4. pacientův stav se zhoršuje chřipkou
1. 5. krátce po poledni umírá

► první dny po smrti a pohřeb

^