česky | English

použité zdroje

TIŠTĚNÉ ZDROJE:

Bachtík, J. : Antonín Dvořák dirigent. Praha: Spolek pro postavení pomníku mistra Ant. Dvořáka, 1940.

Batka, R. : Die Musik in Böhmen. Berlin, 1906. 

Beckerman, M. : New Worlds of Dvořák: Searching in America for the Composer's Inner Life. New York: W. W. Norton & Company, 2003.

Beneš - Šumavský, V. : Vanda. Praha: FAU, 1875.

Berkovec, J. : Antonín Dvořák. Praha - Bratislava: Editio Supraphon, 1969

Beveridge, D. R. : Places of Residence of the Young Antonín Dvořák and His Parents, 1841-1860: Little-Known Facts, New Facts, and New Conclusions. In: Czech Music. The Journal of The Dvořák Society, sv. 23 (2003-2004)

Beveridge, D. R. : Dvořák’s Life and Work from 1857 through 1877: A Preliminary Report on New Findings. In: Hudební věda XLIV (2007), č. 3-4, str. 385-90

Beveridge, D. R. : Dvořák’s Formal Education Outside Music. In: Hudební věda XLII (2005), č. 1, str. 5-47.

Beveridge, D. R. : Dvořák and Brahms: A Chronicle, an Interpretation. In: Dvořák and His World, ed. Michael Beckerman. Princeton: Princeton University Press, 1993, str. 56-91.

Beveridge, D. R. : Dvořák, Novello, Alfred Littleton, and the British Music Festivals: Newly-Discovered Correspondence, New Observations. In: Musicalia, Časopis Českého muzea hudby 3/2011 (č. 1-2). 

Beveridge, D. R. : [poznámky k Šourkově monografii "Život a dílo Antonína Dvořáka. I. - IV."]. Elektronický soubor, 2009 (tiskem nepublikováno) 

Burghauser, J. : Antonín Dvořák. Thematický katalog. Bibliografie. Přehled života a díla. Praha: SNKLHU, 1960

Burghauser, J. - Clapham, J. : Antonín Dvořák. Thematický katalog. Bibliografie. Přehled života a díla. Praha: Bärenreiter Editio Supraphon, 1996.

Burghauser, J. : Antonín Dvořák. Praha: Koniasch Latin Press 2006.

Burghauser, J. : Nejen pomníky. Praha - Bratislava: Panton, 1966.

Clapham, J. : heslo Antonín Dvořák. In: The New Grove Dictionary of Music and Musicians. London: Macmillan Publishers 1980.

Clapham, J. : Antonín Dvořák. Musician and Craftsman. London: Faber & Faber, 1966.

Clapham, J. : Dvořák's Operas in Britain. In: Musical Dramatic Works By Antonín Dvořák: Papers from an international musicological conference Prague, 19-21 May, 1983. Praha: Česká hudební společnost, 1989.

Čech, A. : Z mých divadelních pamětí. Praha: Nakladatelské družstvo Máje.

Červinková - Riegrová, M. : Dimitrij. Praha: SHV, 1961.

Červinková - Riegrová, M. : Jakobín. Praha: SHV, 1962.

Červinková - Riegrová, M. : Zápisky I (1880 - 1884). Ed. M. Vojáček a kol. Praha: Národní archiv a Scriptorium, 2009.

Čubr, A. : Malý průvodce dílem Antonína Dvořáka. Praha: Supraphon, 1986

Dolanský, L. : Hudební paměti. Praha: Hudební matice Umělecké besedy, 1949.

Dušková, A. : Za Antonínem Dvořákem. In: Hudební revue V. (1911 - 12)

Dvořák, A. : Symfonie č. 9, op. 95. (faksimile autografu partitury s komentářem J. Burghausera) Praha: Pressfoto, 1972

Dvořák, A. : Franz Schubert. Překlad: Jaroslav Procházka. Praha: Gramofonové závody, n. p., 1953.

Dvořák, O. : Můj otec Antonín Dvořák. Příbram: Knihovna Jana Drdy, 2004.

Gosman, S. : Podzim v Novém světě: vyprávění o Antonínu Dvořákovi. Praha: Albatros, 1991.

Guldener, B. - Novotný, V. J. : Král a uhlíř. Praha: SNKLHU, 1957

Hanslick, E. : Dokonalý antiwagnerián: Paměti fejetony, kritiky. Editor a překlad: J. Ludvová. Praha: Editio Supraphon, 1992.

Herzog, E. : Antonín Dvořák v obrazech. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1966.

Hons, M. : Hudba zvaná symfonie. Praha: TOGGA, 2005.

Hořejš, A. : Antonín Dvořák : Sein Leben und Werk in Bildern. Artia, 1955.

Hořica, I. : In: Sto let práce II. Praha, 1891. 

Ivanov, M. : Novosvětská. Pelhřimov: 999 1997.

Kamínek, K. (ed.) : Ottův divadelní slovník. Praha: Otto, 1917.

Koronthályová, M. : Stabat mater. (český překlad z latinského originálu). Praha: Česká filharmonie, 2005.

Kuna, M. a kol. : Antonín Dvořák: Korespondence a dokumenty. (I. - X.) Praha: Bärenreiter Editio Supraphon/Editio Bärenreiter Praha 1987-2004.

Kuna, M. : Ke zrodu Dvořákova Jakobína. In: Hudební věda 1982.

Kuna, M. : Z dvořákovských dokumentů. In: Hudební věda 1984.

Kvapil, J. : O čem vím. Praha: Vilímek, 1937.

Kvapil, J. : Rusalka. Praha: Orbis, 1950.

Květ, J. M. : Mládí Antonína Dvořáka. Praha: Orbis, 1944.

Květ, J. M. (ed.) : Živá slova Josefa Suka. Praha: Topičova edice, 1946.

Longfellow, H. W. : Píseň o Hiawatě. Překlad: J. V. Sládek. Praha: nakladatelství J. Otto, 1909.

Longfellow, H. W. : Píseň o Hiawathovi. Překlad: P. Eisner. Praha: Toužimský a Moravec, 2000.

Macháčková, Z. : Edvard Grieg – popularita skladatele v českém prostředí v období jeho pražských koncertů. Bakalářská diplomová práce, FF MU 2010.

Marhounová, J. : Žitý život: zamyšlení nad osobností Antonína Dvořáka. Praha: Empatie, 1996.

Orián, E. : Praha na dobových pohlednicích 1886-1930. Praha: Belle Epoque, 1998.

Pečman, R. : Útok na Antonína Dvořáka. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1992.

Procházka, B. : Antonín Dvořák - cesta za slávou. České Budějovice: Růže, 2004.

Procházka, L. : Slavná doba české hudby. Praha: SNKLHU, 1958.

Řezníček, L. : Česká kultura a Edvard Grieg. Edvard Grieg og Tsjekkisk kultur. Praha-Oslo: Hermes-Biblioscandia, 1993.

sborník Antonín Dvořák: sborník statí o jeho díle a životě: péčí Hudebního odboru Umělecké besedy. Praha: hudební odbor Umělecké besedy, 1912.

Schick, Hartmut: What's American About Dvořák's American Quartet and Quintet. In: Czech Music. The Journal of The Dvořák Society XVIII/2, 1994.

Slavíková, J. : Dvořák a Anglie aneb Země, které mnoho dlužím. Praha a Litomyšl: Paseka 1994.

Smaczny, J : Dvořák: Cello Concerto. Cambridge: Cambridge University Press 1999.

Smaczny, J. : Král a uhlíř I x II. In: Antonín Dvořák - dramatik. Praha: Divadelní ústav 1994.

(Státní opera Praha) : Antonín Dvořák: Rusalka. Programová brožura k inscenaci opery Rusalka. Premiéra 5. 5. 2005.

(Státní opera Praha) : Antonín Dvořák: Dimitrij. Programová brožura k inscenaci opery Dimitrij. Premiéra 29. 4. 2004.

Sychra, A. : Estetika Dvořákovy symfonické tvorby. Praha: SN 1959.

Šourek, O. : Anton Dvořáks Orchesterwerke. In: Simrock Jahrbuch III/1930-1934.

Šourek, O. : Antonín Dvořák. Praha: Hudební matice Umělecké besedy, 1941.

Šourek, O. : Antonín Dvořák a jeho Jakobín. Praha: Orbis, 1953.

Šourek, O. : Dvořák ve vzpomínkách a dopisech. Praha: Topičova edice 1940.

Šourek, O. : Dvořákovy skladby komorní. Praha: HM 1949.

Šourek, O. : Dvořákovy skladby orchestrální. (I. a II). Praha: HM 1944 a 1946.

Šourek, O. : Dvořákovy symfonie: charakteristika a rozbory. Praha: HM 1948.

Šourek, O. : Z Dvořákovy cesty za slávou. Praha: Hudební matice Umělecké besedy, 1949.

Šourek, O. : Život a dílo Antonína Dvořáka. I. - IV. Praha: SN 1954 - 1957.

Šourek, O. - Stefan, P. : Dvorak. Leben und Werk. Wien/Leipzig/Prag: Passer, 1935.

Štolba, J. : Tvrdé palice. Praha: FAU, 1882.

Veselý, J. O. : Šelma sedlák. Praha: J. Otto, 1902.

Vrchlický, J. : Armida. Praha: F. Šimáček, 1903.

Wenig, A. : Čert a Káča. Praha: SN, 1954.


dobová periodika:

Athenaeum, Daily Telegraph, Dalibor, Hudební revue, Monthly Musical Record, Musical Opinion, Musical Standard, Narodní listy, Neue Freie Presse, New York Herald, New York Times, Ruch, Světozor

 

ELEKTRONICKÉ ZDROJE:

www.arkivmusic.com

www.allmusic.com

http://archiv.narodni-divadlo.cz

http://www.dvorak-society.org/

www.ceskyhudebnislovnik.cz

www.musicweb-international.com

http://en.wikipedia.org

www.tchaikovsky-research.net

www.universalmusicclassical.com

www.youtube.com

www.amazon.com

www.prestoclassical.co.uk

http://www.supraphon.cz

http://www.antonindvorak.cz/cz/ 

www.dvoraknyc.org

http://ces.mkcr.cz/cz/

 

DALŠÍ ZDROJE:

- množství ústních a písemných sdělení založených na nejnovějším bádání Davida R. Beveridge (dosud tiskem nepublikováno)

- expozice Památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami

- archiv Davida R. Beveridge

- databáze dvořákovských nahrávek Martina Jemelky

- archiv autora webu