česky | English

sborové písně pro mužské hlasy

OPUSOVÉ ČÍSLO -
ČÍSLO V BURGHAUSEROVĚ KATALOGU 66
DATUM VZNIKU 12. - 16. ledna 1877
DATUM A MÍSTO PREMIÉRY 4. března 1877, Praha
INTERPRET PREMIÉRY pražský Hlahol, dir. Karel Bendl
1. VYDÁNÍ Hudební matice, 1921, Praha
TEXT č. 1 a 2: moravský lidový
č. 3: Adolf Heyduk
ČÁSTI / VĚTY
1. Převozníček
2. Milenka travička
3. Huslař
DURATA cca 11 min.

    


Vznik cyklu spadá do skladatelova tříletého období (1876 - 1878), ve kterém vytvořil převážnou část své sborové tvorby. Dílo je komponováno pro čtyřhlasý mužský sbor bez doprovodu. První dva sbory, „Převozníček“ a „Milenka travička“, jsou komponovány na moravské lidové texty, které si Dvořák vybral ze sbírky Františka Sušila „Moravské národní písně s nápěvy do textů vřazenými“. Ve druhém z nich se skladateli podařilo důmyslným vedením hlasů navodit sugestivní dojem vyzvánění smutečních zvonů a patří tak k Dvořákovým nejpůsobivějším zvukomalbám. Pro třetí sbor, „Huslař“, skladatel zvolil stejnojmennou báseň Adolfa Heyduka. Melodii tohoto sboru později skladatel využil jako základní téma pro svoje orchestrální Symfonické variace, op. 78.