česky | English

rondo pro violoncello a orchestr

OPUSOVÉ ČÍSLO 94
ČÍSLO V BURGHAUSEROVĚ KATALOGU 181
DATUM VZNIKU 16. října - 22. října 1893
DATUM A MÍSTO PREMIÉRY 16. prosince 1894, Basilej
INTERPRET PREMIÉRY Moritz Kahnt (violoncello), dir. Alfred Volckland
1. VYDÁNÍ Simrock, 1894, Berlín
ZÁKLADNÍ TÓNINA g moll
INSTRUMENTACE 2 hoboje, 2 fagoty, tympány, housle, violy, violoncella, kontrabasy + violoncello sólo
DURATA cca 7 min.


Roku 1892 podnikl Dvořák koncertní turné po českých a moravských městech "na rozloučenou" před odjezdem do Spojených států. Jako spoluúčinkující si vybral své přátele, houslistu Ferdinanda Lachnera a violoncellistu Hanuše Wihana. Kromě toho, že na programu koncertů byla Dvořákova klavírní tria, ve kterých se uplatnili všichni tři interpreti (autor u klavíru), každý z nich měl hrát nějaké skladby i sólově. Přímo pro toto turné proto Dvořák pro Wihana zkomponoval Rondo g moll s doprovodem klavíru a upravil některé své starší skladby (osmý Slovanský tanec a Klid z cyklu Ze Šumavy). O dva roky později klavírní doprovod Ronda instrumentoval pro malý orchestr. Rondo pracuje se třemi výraznými tématy, která tvoří pravidelnou formu A-B-A-C-A-B-A.