česky | English

rapsodie a moll

OPUSOVÉ ČÍSLO 14
ČÍSLO V BURGHAUSEROVĚ KATALOGU 44
DATUM VZNIKU srpen 1874 - 12. září 1874
DATUM A MÍSTO PREMIÉRY 3. listopadu 1904, Praha
INTERPRET PREMIÉRY Česká filharmonie, dir. Oskar Nedbal
1. VYDÁNÍ Simrock, 1912, Berlín
ZÁKLADNÍ TÓNINA a moll
INSTRUMENTACE 1 pikola, 2 flétny, 2 hoboje, 1 anglický roh, 2 klarinety, 2 fagoty, 4 lesní rohy,
2 trubky, 3 pozouny, 1 tuba, tympány, velký buben, činely, triangl, harfa, housle, violy, violoncella, kontrabasy
DURATA cca 17 min.


Rapsodie a moll vznikla pravděpodobně pod vlivem Lisztových Uherských rapsodií, ovšem s tím rozdílem, že místo maďarských národních písní měla vycházet z lidové hudby slovanských národů. Dvořák plánoval celý cyklus podobně zaměřených skladeb, ale zůstalo zatím jen u pokusu: skladba se autorovi nezdařila podle jeho představ, zejména po stránce architektonické, takže v zamýšleném cyklu dál nepokračoval. Ke svému záměru se vrátil až po čtyřech letech svými Slovanskými rapsodiemi, op. 45, tentokrát již s výrazným úspěchem. Rapsodie a moll - kterou Dvořák později označil také jako symfonickou báseň - je vystavěna ze dvou základních témat kontrastní povahy (k nimž se později přidává ještě jedno vedlejší), která procházejí různými náladovými proměnami. Dílo nevychází z žádné všeobecně používané formy, je tvořeno několika navazujícími úseky s postupnou tendencí projasňování výrazu až k triumfálnímu závěru. Dílo nebylo za Dvořákova života nikdy provozováno, premiéry se dočkalo teprve 3. listopadu 1904 v provedení České filharmonie s dirigentem Oskarem Nedbalem. K vydání díla tiskem došlo ještě později, roku 1912 u berlínského vydavatelství Simrock.