česky | English

polonéza pro violoncello a klavír

OPUSOVÉ ČÍSLO -
ČÍSLO V BURGHAUSEROVĚ KATALOGU 94
DATUM VZNIKU červen (?) 1879
DATUM A MÍSTO PREMIÉRY 29. června 1879, Turnov
INTERPRET PREMIÉRY Alois Neruda, Antonín Dvořák
1. VYDÁNÍ Universal Edition, 1925, Vídeň
ZÁKLADNÍ TÓNINA A dur
DURATA cca 8 min.


Drobná skladba zkomponovaná pro Dvořákův koncert, který se konal 29. června 1879 v Turnově. Hlavním číslem progamu bylo Klavírní trio g moll, ale každý ze tří hráčů se měl představit i sólově. Pro violoncellistu Aloise Nerudu proto Dvořák vytvořil polonézu s doprovodem klavíru. Dvořákův rukopis je dnes nezvěstný, ale polonéza se zachovala díky opisu, který byl objeven v roce 1925 ve Vídni. Polonéza má symetrickou formu A-B-A, které předchází quasiimprovizační introdukce. Hlavní téma zachovává v rytmice i výrazu tradiční polonézový styl, střední část má klidnější, lyričtější výraz. Tematický materiál polonézy později Dvořák v transformované podobě využil ve svém Smyčcovém kvartetu C dur.