česky | English

Internetové stránky www.antonin-dvorak.cz jsou nekomerčním, neziskovým projektem, jehož provoz je financován výhradně ze soukromých zdrojů autora. Anglický překlad je financován společností The Dvorak Society for Czech and Slovak Music. Cílem tohoto projektu je soustředit na jednom místě internetového prostoru komplexně pojatý soubor informací týkající se díla a života Antonína Dvořáka. Tato dvořákovská „encyklopedie“ je určena komukoli, kdo má zájem o skladatelův umělecký odkaz nebo hledá konkrétní informace o jednotlivých hudebních dílech, skladatelova životní data, údaje o nahrávkách apod. Obsah webu je průběžně aktualizován a rozšiřován.

Idea tohoto webu se zrodila na základě dvou rozporných skutečností: Masivní rozvoj internetu na počátku nového tisíciletí definitivně potvrdil, že tento způsob sdílení informací bude v budoucnu klíčový, na druhou stranu se však jeho obsah v některých oblastech ukázal nedostatečným. Týkalo se to mj. právě i rozsahu a kvality informací o Antonínu Dvořákovi, zřejmě nejvýznamnější osobnosti české kultury v mezinárodním kontextu. Jednotlivé údaje o životě a díle skladatele bylo v té době možno nalézt nesystematicky roztroušené na různých místech internetu a jejich kvalita byla mnohdy nedostatečná. Bylo zřejmé, že osobnost Dvořákova formátu si nepochybně zaslouží ucelenou prezentaci na vyšší úrovni. 

První verze tohoto internetového projektu byla spuštěna na jaře 2007. V červnu 2009 byla dočasně „odstavena“ kvůli rekonstrukci. Současná druhá verze byla zveřejněna v únoru 2010 a kromě zcela nového, modernějšího vzhledu přináší i značně rozšířený obsah. Jedná se zejména o rozsáhlou databázi nahrávek skladatelových děl, plné znění textových předloh vokálních děl včetně operních libret, fotogalerie, rejstřík osobností spojených s Dvořákovým životem či výběrový soupis bibliografie.


Anglická verze webu

Anglická verze tohoto webu byla spuštěna v roce 2013. Mohla vzniknout jen díky finanční podpoře The Dvorak Society for Czech and Slovak Music.

Kvůli správnému zobrazení znaků na různých typech PC a prohlížečů je na anglické verzi webu záměrně vynechána diakritika. Týká se to zejména vlastních jmen osob, názvů děl, zeměpisných údajů atd. Výjimkou jsou pouze textové předlohy vokálních děl včetně operních libret, které jsou uvedeny v originálním znění (tedy většinou v češtině) včetně diakritiky.

autor webu: Ondřej Šupka

anglický překlad: Karolina Hughes

technická spolupráce: Jan Pařízek, Michal Novák

poděkování za cenné připomínky a nezištné poskytnutí anglického
překladu libreta „Rusalka“ a obrazového materiálu: David R. Beveridge

poděkování za nezištné poskytnutí rozsáhlé databáze dvořákovských nahrávek: Martin Jemelka


kontakt: info(zavináč)antonin-dvorak.cz 


Národní knihovna České republiky vyhodnotila tyto internetové stránky jako kvalitní zdroj informací a zařadila je do do svého projektu WebArchiv.                                          

Informace o projektu WebArchiv:

 

autorská práva

Veškeré textové a obrazové materiály nacházející se na těchto webových stránkách slouží výhradně pro osobní nekomerční použití. Bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno jakékoli jejich další publikování, přetištění nebo distribuce.