česky | English

nokturno h dur

OPUSOVÉ ČÍSLO 40
ČÍSLO V BURGHAUSEROVĚ KATALOGU 47
DATUM VZNIKU 1875 (?) (revize: 1882 / 1883 (?))
DATUM A MÍSTO PREMIÉRY před 15. květnem 1879, Nice
INTERPRET PREMIÉRY orchestr barona Derviese, dir. Karel Kučera (?)
1. VYDÁNÍ Bote & Bock, 1883, Berlín
ZÁKLADNÍ TÓNINA H dur
INSTRUMENTACE housle, violy, violoncella, kontrabasy
DURATA cca 9 min.


Jedná se původně o pomalou větu Andante religioso ze Smyčcového kvartetu e moll z roku 1870. Dvořák ji později vložil jako volnou větu do Smyčcového kvintetu G dur. Ani tam se však neuplatnila natrvalo a Dvořák ji roku 1883 do třetice přepracoval ve skladbu nazvanou Nokturno. Existuje ve třech verzích: pro orchestr (B47), pro housle a klavír (B48) a pro čtyřruční klavír (B48b). Jedná se o hudbu vážné nálady s téměř neměnným výrazem v celém rozsahu svého trvání. Nekonečná melodie v horním hlase postupuje v nevelkých melodických krocích nad monotónním doprovodem v osminových hodnotách a nad basovou prodlevou hlubokého fis. Kombinace těchto výrazových prostředků propůjčuje celé větě téměř hypnotizující účinek.