česky | English

vokální skladby | nahrávky  

OPERY

Alfred, B16
Král a uhlíř - 1. verze, B21
Král a uhlíř - 2. verze, op. 14, B42, B151
Tvrdé palice, op. 17, B46
Vanda, op. 25, B55
Šelma sedlák, op. 37, B67
Dimitrij, op. 64, B127, B186
Jakobín, op. 84, B159, B200
Čert a Káča, op. 112, B201
Rusalka, op. 114, B203
Armida, op. 115, B206

 

ORATORIA, KANTÁTY, MŠE

Stabat mater, op. 58, B71
Requiem, op. 89, B165
Mše D dur ("Lužanská"), op. 86, B153, B175
Te Deum, op. 103, B176
Svatá Ludmila, op. 71, B144
Žalm 149, op. 79, B91, B154
Svatební košile, op. 69, B135
Americký prapor, op. 102, B177
Hymnus "Dědicové Bílé hory", op. 30, B27, B102, B134
Slavnostní zpěv, op. 113, B202

 

PÍSNĚ

Biblické písně, op. 99, B185
Cigánské melodie, op. 55, B104
Písně, op. 2, B123 - B124
Písně milostné, op. 83, B160
V národním tónu, op. 73, B146
Cypřiše, B11
Čtyři písně, op. 82, B157
Dvě písně pro baryton, B13
Písně na slova Elišky Krásnohorské, B23
Sirotek B24
Rozmarýna, B24bis
Čtyři písně na slova srbské lidové poezie, op. 6, B29
Písně na slova z Rukopisu královédvorského, op. 7, B30
Večerní písně, op. 3, op. 9, op. 31, B61
Tři novořecké básně, op. 50, B84
Dvě písně na lidové texty, B142
Ave Maria, op. 19b, B68
Hymnus k Nejsvětější Trojici, B82
Ave maris stella, op. 19b, B95A
Ukolébavka, B194

  

DVOJZPĚVY

Moravské dvojzpěvy, op. 20, B50
Moravské dvojzpěvy, op. 29, B60
Moravské dvojzpěvy, op. 32, B62
Moravské dvojzpěvy, op. 38, B69
Na tej našej střeše, B118
O sanctissima, op. 19a, B95B
Dětská píseň, B113

 

SBORY

Sborové písně pro mužské hlasy, B66
Kytice z českých národních písní, op. 41, B72
Z kytice národních písní slovanských, op. 43, B76
Pět mužských sborů na texty litevských národních písní, op. 27, B87
Čtyři sbory, op. 29, B59
V přírodě, op. 63, B126
Hymna českého rolnictva, op. 28, B143
Píseň Čecha, B73
Moravské dvojzpěvy (a cappella), B107