česky | English

komorní skladby | nahrávky 

SMYČCOVÉ KVARTETY:

Smyčcový kvartet č. 1 A dur, op. 2, B8
Smyčcový kvartet č. 2 B dur, B17
Smyčcový kvartet č. 3 D dur, B18
Smyčcový kvartet č. 4 e moll, B19
Smyčcový kvartet č. 5 f moll, op. 9, B37
Smyčcový kvartet č. 6 a moll, op. 12, B40
Smyčcový kvartet č. 7 a moll, op. 16, B45
Smyčcový kvartet č. 8 E dur, op. 80, B57
Smyčcový kvartet č. 9 d moll, op. 34, B75
Smyčcový kvartet č. 10 Es dur, op. 51, B92 "Slovanský"
Smyčcový kvartet č. 11 C dur, op. 61, B121
Smyčcový kvartet č. 12 F dur, op. 96, B179 "Americký"
Smyčcový kvartet č. 13 G dur, op. 106, B192
Smyčcový kvartet č. 14 As dur, op. 105, B193

Smyčcové kvartety č. 1 - 14 (souborné nahrávky)

Dva valčíky, op. 54, B105
Andante appassionato, B40a
Kvartetní věta F dur, B120
Cypřiše (pro smyčcové kvarteto), B152

 

JINÉ KVARTETY:

Klavírní kvartet č. 1 D dur, op. 23, B53
Klavírní kvartet č. 2 Es dur, op. 87, B162
Maličkosti pro dvoje housle, violoncello a harmonium, op. 47, B79
Serenáda pro flétnu, housle, violu a triangl, B15bis

 

KVINTETY:

Smyčcový kvintet č. 1 a moll, op. 1, B7
Smyčcový kvintet č. 2 G dur, op. 77, B49
Smyčcový kvintet č. 3 Es dur, op. 97, B180
Klavírní kvintet č. 1 A dur, op. 5, B28
Klavírní kvintet č. 2 A dur, op. 81, B155 

 

SEXTET:

Smyčcový sextet A dur, op. 48, B80

 

TRIA:

Klavírní trio č. 1 B dur, op. 21, B51
Klavírní trio č. 2 g moll, op. 26, B56
Klavírní trio č. 3 f moll, op. 65, B130
Klavírní trio č. 4 "Dumky", op. 90, B166
Tercet C dur pro dvoje housle a violu, op. 74, B148
Drobnosti pro dvoje housle a violu, op. 75a, B149
Gavota pro troje housle, B164

 

HOUSLE A KLAVÍR:

Romance pro housle a klavír f moll, op. 11, B38
Nokturno pro housle a klavír H dur, op. 40, B48
Capriccio pro housle a klavír, B81
Mazurek pro housle a klavír e moll, op. 49, B89
Sonáta pro housle a klavír F dur, op. 57, B106
Balada pro housle a klavír d moll, op. 15/1, B139
Romantické kusy pro housle a klavír, op. 75, B150
Sonatina pro housle a klavír G dur, op. 100, B183
Slovanský tanec č. 2 pro housle a klavír e moll, op. 46/2, B170
 

 

VIOLONCELLO A KLAVÍR:

Koncert pro violoncello a klavír A dur, B10
Polonéza pro violoncello a klavír A dur, B94
Rondo pro violoncello a klavír g moll, op. 94, B171
Klid (také Klid lesa) pro violoncello a klavír, op. 68/5, B173
Slovanský tanec č. 3 pro violoncello a klavír A (As) dur, op. 46/3, B172
Slovanský tanec č. 8 pro violoncello a klavír g moll, op. 46/8, B172