česky | English

kytice z českých národních písní

OPUSOVÉ ČÍSLO 41
ČÍSLO V BURGHAUSEROVĚ KATALOGU 72
DATUM VZNIKU listopad (?) 1877, (revize 1898 (?))
DATUM A MÍSTO PREMIÉRY
č. 1: 26. října 1878, Brno
č. 2:
20. června 1878, Brno
INTERPRET PREMIÉRY
č. 1 a 2: Beseda brněnská, dir. Leoš Janáček
1. VYDÁNÍ č. 1-3: Hudební matice, 1921, Praha
č. 4: dosud nevydáno
TEXT český a moravský lidový
ČÁSTI / VĚTY 1. Zavedený ovčák
2. Úmysl milenčin
3. Kalina
4. Český Diogenes
DURATA cca 8 min. 30 s.

    


Cyklus je komponován na texty českých a moravských lidových písní a je určený pro mužský sbor bez doprovodu. Přesnou dobu jeho vzniku neznáme, v každém případě byl vytvořen ve tříletém období (1876 - 1878), v němž se skladatel intenzivně věnoval sborové tvorbě. Sbory mají jednoduchou, převážně homofonní fakturu a v zásadě dodržují strofičnost textových předloh. Svojí náladou poněkud připomínají Moravské dvojzpěvy, výjimkou je pouze sbor „Český Diogenes“, který lze považovat spíše za hudební žert. O premiéru prvních dvou částí cyklu se zasloužil Leoš Janáček, který je roku 1878 uvedl v rámci koncertů Besedy brněnské.