česky | English

hymnus k nejsvětější trojici

OPUSOVÉ ČÍSLO -
ČÍSLO V BURGHAUSEROVĚ KATALOGU 82
DATUM VZNIKU 14. srpna 1878
DATUM A MÍSTO PREMIÉRY (?) 15. srpna 1878, Sychrov
INTERPRET PREMIÉRY Alois Göbl, Antonín Dvořák
1. VYDÁNÍ Sodalitas s. Cyrilli, 1911, Praha
TEXT latinský liturgický
DURATA cca 2 min. 30 s.

    


Drobný zpěv pro střední hlas a varhany je komponován na tradiční liturgický text k oslavě Svaté trojice. Hlavní část kompozice je překvapivě v g moll, teprve závěrečná doxologie je v G dur. Dvořák Hymnus vytvořil 14. srpna 1878 během své návštěvy u přílele Aloise Göbla na Sychrově. Hymnus poprvé zazněl v kapli sychrovského zámku v Göblově interpretaci a se skladatelem u varhan pravděpodobně hned následujícího dne. Dvořákův rukopis Hymnu byl v Göblově majetku až do jeho smrti v roce 1907, poté přešel do majetku skladatelovy rodiny a roku 1911 poprvé vyšel tiskem jako příloha pátého čísla hudebního časopisu Cyril.