česky | English

humoreska fis dur

OPUSOVÉ ČÍSLO -
ČÍSLO V BURGHAUSEROVĚ KATALOGU 138
DATUM VZNIKU 1884 (?) 1892 (?)
DATUM A MÍSTO PREMIÉRY (?) 22. října 1892, Jičín
INTERPRET PREMIÉRY (?) L. Scheiner
1. VYDÁNÍ Pianoforte. Album skladeb (Velebín Urbánek), 1884 (?) 1892 (?), Praha
DURATA cca 2 min. 40 s.


Klavírní drobnost, pro niž je příznačná proměnlivost nálad, zkomponoval Dvořák pro první sešit sbírky „Pianoforte“, vydávaný v Praze nakladatelem Urbánkem. Rok vzniku skladby 1884, který uvádí starší dvořákovská literatura, je značně nejistý: autograf ani první tištěné vydání nejsou datované a žádné zmínky o díle v dobových pramenech nejsou známé. Skladba bývá také někdy omylem zaměňována se slavnou Humoreskou č. 7 Ges dur z klavírního cyklu Humoresky, op. 101, s níž má ovšem společný pouze název.