česky | English

Dvořákův duchovní profil

Za podstatné rysy Dvořákova duchovního světa lze označit upřímnou náboženskou víru, prostou jakékoli okázalosti či exaltovanosti, hluboké humanistické cítění s pochopením pro lidské pochyby a selhání, demokratičnost moderního střihu, neokázalé vlastenectví, vzdálené bezduchému šovinismu, a lásku k rodině. Dvořákovými typickými povahovými vlastnostmi byly vytrvalost a cílevědomost. Skladatel byl proslulý svojí málomluvností a roztržitostí, stejně jako zájmem o novinky technického pokroku, zejména dopravní prostředky. Rád pobýval v přírodě, o jejíchž krásách a přirozeném řádu se vždy vyslovoval s obdivem.


„Pravda bez pozlátka, pravá demokracie nedvořící se mocným a nezdůrazňující vlastní velikost oproti ‚nižším‘, sebevědomí Vyvoleného bez ješitnosti, nejhlubší cit bez sentimentálnosti, nevýslovná radost z práce, čistý a prostý poměr k Bohu a lidem, to byly vlastnosti jeho duše. A stálý tvůrčí neklid! Vidím Mistrovu ruku, která neustále, někdy i během přestávky v rozmluvě, nepokojně hraje na kabátě, jakoby na piáně. Zdálo se, že myslí jen hudbou.“

Josef Suk, Dvořákův žák a zeť