česky | English

Pozn.: Tento seznam zahrnuje pouze skladby, které mají opusové číslo. (Úplný seznam Dvořákova díla najdete zde.)

Z důvodu chaosu, který do číselného značení svých skladeb vnesl sám autor i jeho nakladatel Simrock, opusová čísla nevyjadřují pořadí vzniku skladeb, některá se vyskytují vícekrát, jiná naopak chybí atd. 


op. 1 Smyčcový kvintet č. 1 a moll, B7

op. 2 Smyčcový kvartet č. 1 A dur, B8

op. 2 Písně, B123 - B124

op. 3 Večerní písně, B61

op. 4 Symfonie č. 2 B dur, B12

op. 5 Klavírní kvintet č. 1 A dur, B28

op. 6 Čtyři písně na slova srbské lidové poezie, B29

op. 7 Písně na slova z Rukopisu královédvorského, B30

op. 8 Silhouety, B98

op. 9 Smyčcový kvartet č. 5 f moll, B37

op. 9 Večerní písně, B61

op. 10 Symfonie č. 3 Es dur, B34

op. 11 Romance pro housle a klavír f moll, B38

op. 11 Romance pro housle a orchestr f moll, B39

op. 12 Smyčcový kvartet č. 6 a moll, B40

op. 12/I Dumka, B136

op. 12/II Furiant, B137

op. 13 Symfonie č. 4 d moll, B41

op. 14 Král a uhlíř - 2. zhudebnění, B42, B151

op. 14 Rapsodie a moll (Symfonická báseň), B44

op. 15/I Balada pro housle a klavír d moll, B139

op. 16 Smyčcový kvartet č. 7 a moll, B45

op. 17 Tvrdé palice, B46

op. 18 ---

op. 19a O Sanctissima, B95B

op. 19b Ave Maria, B68

op. 19b Ave maris stella, B95A

op. 20 Moravské dvojzpěvy, B50

op. 21 Klavírní trio č. 1 B dur, B51

op. 22 Serenáda E dur pro smyčcové nástroje, B52

op. 23 Klavírní kvartet č. 1 D dur, B53

op. 24 ---

op. 25 Vanda (předehra), B97

op. 25 Vanda (opera), B55

op. 26 Klavírní trio č. 2 g moll, B56

op. 27 Pět mužských sborů na texty litevských národních písní, B87

op. 28 Dva menuety, B58

op. 28 Hymna českého rolnictva, B143

op. 29 Čtyři sbory, B59

op. 29 Moravské dvojzpěvy, B60

op. 30 Hymnus "Dědicové Bílé hory", B27, B102, B134

op. 31 Večerní písně, B61

op. 32 Moravské dvojzpěvy, B62

op. 33 Klavírní koncert g moll, B63

op. 34 Smyčcový kvartet č. 9 d moll, B75

op. 35 Dumka, B64

op. 36 Tema con variazioni, B65

op. 37 Šelma sedlák, B67

op. 38 Moravské dvojzpěvy, B69

op. 39 Česká suita, B93

op. 40 Nokturno H dur (pro orchestr), B47

op. 40 Nokturno H dur (pro housle a klavír), B48a

op. 40 Nokturno H dur (pro čtyřruční klavír), B48b

op. 41 Skotské tance, B74

op. 41 Kytice z českých národních písní, B72

op. 42 Furianty, B85

op. 43 Z kytice národních písní slovanských, B76

op. 44 Serenáda d moll pro dechové nástroje, cello a kontrabas, B77

op. 45 Slovanské rapsodie, B86

op. 46 Slovanské tance (pro klavír) - I. řada, B78

op. 46 Slovanské tance (pro orchestr) - I. řada, B83

op. 46/2 Slovanský tanec č. 2 pro housle a klavír e moll, B170

op. 46/3 Slovanský tanec č. 3 pro violoncello a klavír A (As) dur, B172

op. 46/8 Slovanský tanec č. 8 pro violoncello a klavír g moll, B172

op. 47 Maličkosti pro dvoje housle, violoncello a harmonium, B79

op. 48 Smyčcový sextet A dur, B80

op. 49 Mazurek pro housle a klavír e moll, B89

op. 49 Mazurek pro housle a orchestr e moll, B90

op. 50 Tři novořecké básně, B84a, B84b

op. 51 Smyčcový kvartet č. 10 Es dur "Slovanský", B92

op. 52 Klavírní skladby, B110

op. 53 Koncert pro housle a orchestr a moll, B108

op. 53/A/1 Polka "Pražským akademikům", B114

op. 53/A/2 Kvapík E dur, B119

op. 54 Slavnostní pochod, B88

op. 54 Valčíky, B101

op. 54 Dva valčíky, B105

op. 55 Cigánské melodie, B104

op. 56 Mazurky, B111

op. 56 Eklogy, B103

op. 57 Sonáta pro housle a klavír F dur, B106

op. 58 Stabat mater, B71

op. 59 Legendy (pro klavír), B117

op. 59 Legendy (pro orchestr), B122

op. 60 Symfonie č. 6 D dur, B112

op. 61 Smyčcový kvartet č. 11 C dur, B121

op. 62 Josef Kajetán Tyl - scénická hudba, B125

op. 63 V přírodě, B126

op. 64 Dimitrij, B127, B186

op. 65 Klavírní trio č. 3 f moll, B130

op. 66 Scherzo capriccioso, B131

op. 67 Husitská, B132

op. 68 Ze Šumavy, B133

op. 68/5 Klid (také Klid lesa) pro violoncello a klavír, B173

op. 68/5 Klid (také Klid lesa) pro violoncello a orchestr, B182

op. 69 Svatební košile, B135

op. 70 Symfonie č. 7 d moll, B141

op. 71 Svatá Ludmila, B144, B205

op. 72 Slovanské tance (pro klavír) - II. řada, B145

op. 72 Slovanské tance (pro orchestr) - II. řada, 147

op. 73 V národním tónu, B146

op. 74 Tercet C dur pro dvoje housle a violu, B148

op. 75 Romantické kusy pro housle a klavír, B150

op. 75a Drobnosti pro dvoje housle a violu, B149

op. 76 Symfonie č. 5 F dur, B54

op. 77 Smyčcový kvintet č. 2 G dur, B49

op. 78 Symfonické variace, B70

op. 79 Žalm 149, B91, B154

op. 80 Smyčcový kvartet č. 8 E dur, B57

op. 81 Klavírní kvintet č. 2 A dur, B155

op. 82 Čtyři písně, B157

op. 83 Písně milostné, B160

op. 84 Jakobín, B159, B200

op. 85 Poetické nálady, B161

op. 86 Mše D dur ("Lužanská"), B153, B175

op. 87 Klavírní kvartet č. 2 Es dur, B162

op. 88 Symfonie č. 8 G dur, B163

op. 89 Requiem, B165

op. 90 Klavírní trio č. 4 "Dumky", B166

op. 91 V přírodě, B168

op. 92 Karneval, B169

op. 93 Othello, B174

op. 94 Rondo pro violoncello a klavír g moll, B171

op. 94 Rondo pro violoncello a orchestr g moll, B181

op. 95 Symfonie č. 9 e moll, B178 "Z Nového světa"

op. 96 Smyčcový kvartet č. 12 F dur, B179 "Americký"

op. 97 Smyčcový kvintet č. 3 Es dur, B180

op. 98 Suita A dur (pro klavír), B184

op. 98b Suita A dur (pro orchestr), B 190

op. 99 Biblické písně, B185

op. 100 Sonatina pro housle a klavír G dur, B183

op. 101 Humoresky, B187

op. 102 Americký prapor, B177

op. 103 Te Deum, B176

op. 104 Koncert pro violoncello a orchestr h moll, B191

op. 105 Smyčcový kvartet č. 14 As dur, B193

op. 106 Smyčcový kvartet č. 13 G dur, B192

op. 107 Vodník, B195

op. 108 Polednice, B196

op. 109 Zlatý kolovrat, B197

op. 110 Holoubek, B198

op. 111 Píseň bohatýrská, B199

op. 112 Čert a Káča, B201

op. 113 Slavnostní zpěv, B202

op. 114 Rusalka, B203

op. 115 Armida, B206

^