česky | English

Pozn.: Tento seznam zahrnuje pouze dokončené dochované skladby. (Úplný seznam Dvořákova díla najdete zde.)

Vročení skladeb je v tomto seznamu v některých případech jen orientační (průběh práce u řady děl přesáhl hranici roku, u některých opusů z raného období není časové ukotvení jejich vzniku zcela jednoznačné atd.). Kritériem pro jejich přiřazení ke konkrétnímu letopočtu je datum, kdy byly dokončeny. Přesná data vzniku jednotlivých skladeb - pokud jsou známa - najdete na stránkách jednotlivých skladeb. Číslice za písmenem B  označuje zařazení skladeb do Burghauserova Thematického katalogu podle chronologie jejich vzniku.


1854

 

B1 Polka Pomněnka

 

 

1859

 

sine B Polka Per pedes
B302 Preludia a fugy 

 

 

1860

 

B3 Polka E dur

 

 

1861

 

B7 Smyčcový kvintet č. 1 a moll, op. 1

 

 

1862

 

B8 Smyčcový kvartet č. 1 A dur, op. 2

 

 

1865

 

B9 Symfonie č. 1 c moll ("Zlonické zvony")
B10
Koncert pro violoncello a klavír A dur
B11
Cypřiše
B12
Symfonie č. 2 B dur, op. 4
B13
Dvě písně pro baryton

 

 

1867

 

B15 Sedm skladeb pro malý orchestr (Meziaktní skladby)
B15bis
Serenáda pro flétnu, housle, violu a triangl

 

 

1870

 

B16 Alfred
(B16a
Tragická ouvertura/Dramatická ouvertura – předehra k opeře Alfred)
B17
Smyčcový kvartet č. 2 B dur
B18
Smyčcový kvartet č. 3 D dur
B19
Smyčcový kvartet č. 4 e moll

 

 

1871

 

B21 Král a uhlíř - 1. zhudebnění 
B23
Písně na slova Elišky Krásnohorské
B24
Sirotek
B24bis
Rozmarýna

 

 

1872

 

B27 Hymnus "Dědicové Bílé hory", op. 30 (1. verze)
B28
Klavírní kvintet č. 1 A dur, op. 5
B29
Čtyři písně na slova srbské lidové poezie, op. 6
B30
Písně na slova z Rukopisu královédvorského, op. 7

 

 

1873

 

B34 Symfonie č. 3 Es dur, op. 10
B37
Smyčcový kvartet č. 5 f moll, op. 9
B38
Romance pro housle a klavír f moll, op. 11
B39
Romance pro housle a orchestr f moll, op. 11
B40
Smyčcový kvartet č. 6 a moll, op. 12
B40a
Andante appassionato

 

 

1874

 

B41 Symfonie č. 4 d moll, op. 13
B42
Král a uhlíř - 2. zhudebnění, op. 14
B44
Rapsodie a moll (Symfonická báseň), op. 14
B45
Smyčcový kvartet č. 7 a moll, op. 16
B46
Tvrdé palice, op. 17

 

 

1875

 

B47 Nokturno H dur (pro orchestr), op. 40
B48a
Nokturno H dur (pro housle a klavír), op. 40
B48b
Nokturno H dur (pro čtyřruční klavír), op. 40
B49
Smyčcový kvintet č. 2 G dur, op. 77
B50
Moravské dvojzpěvy, op. 20
B51
Klavírní trio č. 1 B dur, op. 21
B52
Serenáda E dur pro smyčcové nástroje, op. 22
B53
Klavírní kvartet č. 1 D dur, op. 23
B54
Symfonie č. 5 F dur, op. 76
B55
Vanda, op. 25

 

 

1876

 

B56 Klavírní trio č. 2 g moll, op. 26
B57
Smyčcový kvartet č. 8 E dur, op. 80
B58
Dva menuety, op. 28
B59
Čtyři sbory, op. 29
B60
Moravské dvojzpěvy, op. 29
B61
Večerní písně, op. 31
B62
Moravské dvojzpěvy, op. 32
B63
Koncert pro klavír a orchestr g moll, op. 33
B64
Dumka, op. 35
B65
Tema con variazioni, op. 36

 

 

1877

 

B66 Sborové písně pro mužské hlasy
B67
Šelma sedlák, op. 37
B68
Ave Maria, op. 19b
B69
Moravské dvojzpěvy, op. 38
B70
Symfonické variace, op. 78
B71
Stabat mater, op. 58
B72
Kytice z českých národních písní, op. 41
B73
Píseň Čecha
B74
Skotské tance, op. 41
B75
Smyčcový kvartet č. 9 d moll, op. 34

 

 

1878

 

B76 Z kytice národních písní slovanských, op. 43
B77
Serenáda d moll pro dechové nástroje, violoncello a kontrabas, op. 44
B78
Slovanské tance I. řada (pro klavír), op. 46
B79
Maličkosti pro dvoje housle, violoncello a harmonium, op. 47
B80
Smyčcový sextet A dur, op. 48
B81
Capriccio pro housle a klavír
B82
Hymnus k Nejsvětější Trojici
B83
Slovanské tance I. řada (pro orchestr), op. 46
B84a, B84b 
Tři novořecké básně, op. 50
B85
Furianty, op. 42
B86
Slovanské rapsodie, op. 45
B87
Pět mužských sborů na texty litevských národních písní, op. 27

 

 

1879

 

B88 Slavnostní pochod, op. 54
B89
Mazurek pro housle a klavír e moll, op. 49
B90
Mazurek pro housle a orchestr e moll, op. 49
B91
Žalm 149, op. 79 (1. verze)
B92
Smyčcový kvartet č. 10 Es dur "Slovanský", op. 51
B93
Česká suita, op. 39
B94
Polonéza pro violoncello a klavír A dur
B95A
Ave maris stella, op. 19b
B95B
O sanctissima, op. 19a
B97
Vanda (předehra), op. 25
B98
Silhouety, op. 8
B99
Pražské valčíky
B100
Polonéza Es dur

 

 

1880

 

B101 Valčíky, op. 54
B102
Hymnus "Dědicové Bílé hory", op. 30 (2. verze)
B103
Eklogy, op. 56
B104
Cigánské melodie, op. 55
B105
Dva valčíky, op. 54
B106
Sonáta pro housle a klavír F dur, op. 57
B107
Moravské dvojzpěvy (a cappella)
B108
Koncert pro housle a orchestr a moll, op. 53
B109
Lístky do památníku
B110
Klavírní skladby, op. 52
B111
Mazurky, op. 56
B112
Symfonie č. 6 D dur, op. 60
B113
Dětská píseň
B114
Polka "Pražským akademikům", op. 53/A/1

 

 

1881

 

B116 Moderato A dur
B117
Legendy (pro klavír), op. 59
B118
Na tej našej střeše
B119
Kvapík E dur, op. 53/A/2
B120
Kvartetní věta F dur
B121
Smyčcový kvartet č. 11 C dur, op. 61
B122
Legendy (pro orchestr), op. 59
B123 - 124
Písně, op. 2

 

 

1882

 

B125 Josef Kajetán Tyl, op. 62
B125a
Můj domov, op. 62
B126
V přírodě, op. 63
B127
Dimitrij, op. 64 (1. verze)
B128bis
Otázka

 

 

1883

 

B129 Impromptu d moll
B130
Klavírní trio č. 3 f moll, op. 65
B131
Scherzo capriccioso, op. 66
B132
Husitská, op. 67

 

 

1884

 

B133 Ze Šumavy, op. 68
B134
Hymnus "Dědicové Bílé hory", op. 30 (3. verze)
B135
Svatební košile, op. 69
B136
Dumka, op. 12/1
B137
Furiant, op. 12/2
B138
Humoreska Fis dur
B139
Balada pro housle a klavír d moll, op. 15/1

 

 

1885

 

B141 Symfonie č. 7 d moll, op. 70
B142
Dvě písně na lidové texty
B143
Hymna českého rolnictva, op. 28

 

 

1886

 

B144 Svatá Ludmila, op. 71
B145
Slovanské tance II. řada (pro klavír), op. 72
B146
V národním tónu, op. 73

 

 

1887

 

B147 Slovanské tance II. řada (pro orchestr), op. 72
B148
Tercet C dur pro dvoje housle a violu, op. 74
B149
Drobnosti pro dvoje housle a violu, op. 75a
B150
Romantické kusy pro housle a klavír, op. 75
B151
Král a uhlíř, op. 14 (přepracování 2. verze)
B152
Cypřiše (pro smyčcové kvarteto)
B153
Mše D dur ("Lužanská"), op. 86 (verze s varhanami)
B154
Žalm 149, op. 76 (2. verze)
B155
Klavírní kvintet č. 2 A dur, op. 81
B156
Dvě perličky

 

 

1888

 

B157 Čtyři písně, op. 82
B158
Lístek do památníku
B159
Jakobín, op. 84 (1. verze)
B160
Písně milostné, op. 83

 

 

1889

 

B161 Poetické nálady, op. 85
B162
Klavírní kvartet č. 2 Es dur, op. 87
B163
Symfonie č. 8 G dur, op. 88

 

 

1890

 

B164 Gavota pro troje housle
B165
Requiem, op. 89

 

 

1891

 

B166 Klavírní trio č. 4 "Dumky", op. 90
B167
Fanfáry
B168
V přírodě, op. 91
B169
Karneval, op. 92
B170
Slovanský tanec č. 2 pro housle a klavír e moll, op. 46/2
B171
Rondo pro violoncello a klavír g moll, op. 94
B172
Slovanský tanec č. 3 pro violoncello a klavír A (As) dur, op. 46/3
B172
Slovanský tanec č. 8 pro violoncello a klavír g moll, op. 46/8
B173
Klid (také Klid lesa) pro violoncello a klavír, op. 68/5

 

 

1892

 

B174 Othello, op. 93
B175
Mše D dur ("Lužanská"), op. 86 (verze s orchestrem)
B176
Te Deum, op. 103
B177
Americký prapor, op. 102

 

 

1893

 

B178 Symfonie č. 9 e moll "Z Nového světa", op. 95
B179
Smyčcový kvartet č. 12 F dur "Americký", op. 96
B180
Smyčcový kvintet č. 3 Es dur, op. 97
B181
Rondo pro violoncello a orchestr g moll, op. 94
B182
Klid (také Klid lesa) pro violoncello a orchestr, op. 68/5
B183
Sonatina pro housle a klavír G dur, op. 100

 

 

1894

 

B184 Suita A dur (pro klavír), op. 98
B185
Biblické písně, op. 99
B186
Dimitrij, op. 64 (2. verze)
B187
Humoresky, op. 101
B188
Dvě klavírní skladby (Ukolébavka a capriccio)
B189
Biblické písně (úprava č. 1 – 5 s doprovodem orchestru)

 

 

1895

 

B190 Suita A dur (pro orchestr), op. 98b
B191
Koncert pro violoncello a orchestr h moll, op. 104
B192
Smyčcový kvartet č. 13 G dur, op. 106
B193
Smyčcový kvartet č. 14 As dur, op. 105
B194
Ukolébavka

 

 

1896

 

B195 Vodník, op. 107
B196
Polednice, op. 108
B197
Zlatý kolovrat, op. 109
B198
Holoubek, op. 110

 

 

1897

 

B199 Píseň bohatýrská, op. 111
B200
Jakobín, op. 84 (2. verze)

 

 

1898 - 1899

 

B201 Čert a Káča, op. 112

 

 

1900

 

B202 Slavnostní zpěv, op. 113
B203
Rusalka, op. 114

 

 

1902 - 1903

 

B206 Armida, op. 115

^