česky | English

čtyři písně na slova srbské lidové poezie

OPUSOVÉ ČÍSLO 6
ČÍSLO V BURGHAUSEROVĚ KATALOGU 29
DATUM VZNIKU září (?) 1872, (revize: 1879 (?))
DATUM A MÍSTO PREMIÉRY ?
INTERPRET PREMIÉRY ?
1. VYDÁNÍ Simrock, 1879, Berlín
TEXT text srbský lidový, překlad do češtiny: Siegfried Kapper
ČÁSTI / VĚTY 1. Panenka a tráva
2. Připamatování
3. Výklad znamení
4. Lásce neujdeš
DURATA cca 8 min. 30 s.

    


Písně na slova srbské lidové poezie z roku 1872 jsou prvním Dvořákovým dílem, ve kterém jsou zpracovány lidové texty. Cyklus je komponován na české překlady srbské lidové poezie ze sbírky „Zpěvy lidu srbského“, která nedlouho předtím vyšla v Praze v rámci antologie světové poezie. Tato Dvořákova volba již zřetelně ukazuje na skladatelovo směřování ke slovanské tematice, která se v jeho díle plně dostane ke slovu o několik let později. Také se zde již poprvé projevuje přístup, který je pro skladatelovu další tvorbu příznačný: Dvořák neparafrázuje melodie lidových písní, bere si z nich jen literární podklad, který znovu zhudebňuje s využitím charakteristických prvků folklóru. Výsledkem je přesvědčivá, vysoce osobitá umělecká stylizace lidových písní. S výjimkou písně „Připamatování“, v níž lze zaznamenat tendenci k prokomponovanosti, mají všechny písně strofickou formu a vyznačují se nestrojenou přímočarostí a přehlednou fakturou klavírního doprovodu. Jedná se o jedno z prvních děl, v nichž lze jednoznačně zaznamenat odklon od autorova „novoromantického“ období konce 60. let. Cyklus vyšel roku 1879 u nakladatelství Simrock s dedikací altistce Amalii Joachimové, manželce houslového virtuosa a Dvořákova přítele Josepha Joachima.