česky | English

Příchod ženichův, B437
 

V roce 1897, kdy se Dvořák intenzivněji stýkal s Juliem Zeyerem díky společným návštěvám hudebních večerů u manželů Hlávkových, se skladatel seznámil se Zeyerovu novinkou - liturgickým dramatem Příchod ženichův. Zeyerovy verše zpracovávají v duchu symbolismu námět posledního soudu. Dvořák si tehdy do skicáře poznamenal téma v tónině f moll a první verše Zeyerova díla. Dál se však v kompozici nedostal, skladba -  která snad měla být oratoriem - nebyla nikdy realizována.