česky | English

Koncert pro housle (symfonie) g moll, B418
 

Skica ke skladbě, o které Dvořák zatím neměl jasno, zda bude symfonií nebo houslovým koncertem, se objevuje v jednom ze skladatelových amerických skicářů. Pochází pravděpodobně z přelomu léta a podzimu 1893.