česky | English

Oktet (serenáda), B36
 

Oktet pro klavír, dvoje housle, violu, kontrabas, klarinet, fagot a lesní roh Dvořák dokončil v září 1873. O skladbě se nedochovaly žádné podrobnější informace kromě zmínky v časopise Dalibor, podle které v díle "jeví se opět co nejskvěleji vzácné jeho nadání i plodnost nevšední". Dvořák skladbu později spolu s dalšími zničil.