česky | English

Kvintet b moll s klarinetem, B14
 

O podobě tohoto díla ani o době jeho vzniku nemáme k dispozici žádné podrobnější údaje. O někdejší existenci skladby máme informaci pouze díky Dvořákovu vlastnímu seznamu svých děl, která zničil.