česky | English

aktuálně


 

 

Přidáno 18. 5. 2018

Cenu Antonína Dvořáka letos získává Česká filharmonie

Cenou Antonína Dvořáka ocení Akademie klasické hudby mnohaletou práci České filharmonie pro českou kulturu. Rada akademiků se usnesla jednohlasně bez dalších nominací. Tradiční křišťálové violoncello z dílny české sklárny Moser bude předáno filantropem Karlem Komárkem a jeho ženou Štěpánkou Komárkovou do rukou generálního ředitele České filharmonie Davida Marečka a šéfdirigenta Semjona Byčkova v rámci amerického turné orchestru. Stane se tak v pondělí 29. října 2018 na půdě Kennedyho centra ve Washingtonu, kde orchestr přednese koncert k oslavě 100. výročí založení Československé republiky. Cenu Antonína Dvořáka uděluje Akademie klasické hudby od roku 2009. Posláním ceny je ocenění osobností, uměleckých kolektivů, institucí a organizací, které svým celoživotním dílem, dlouhodobou systematickou uměleckou, hudebně vědeckou a organizační činností nebo mimořádným uměleckým počinem výrazně přispěli k popularizaci české klasické hudby v České republice i v zahraničí.


Na trh přichází nová dvořákovská publikace

Právě v těchto dnech vydává nakladatelství Academia rozsáhlou monografii renomovaného muzikologa Milana Kuny, předního znalce života a díla Antonína Dvořáka, s názvem Antonín Dvořák: Reflexe osobnosti a díla, Lexikon osob. Publikace encyklopedického typu přináší na více než 650 stranách obsáhlá slovníková hesla 430 osobností, s nimiž se skladatel stýkal či si s nimi dopisoval. Jejich výběr se nezaměřuje pouze na významné osobnosti z kulturní či politické sféry, zohledněny jsou také Dvořákovy kontakty s dnes již bezejmennými "obyčejnými" lidmi např. z prostředí jeho letního sídla ve Vysoké u Příbrami. Kromě životopisných dat jednotlivých osobností se hesla zaměřují zejména na jejich vztahy se skladatelem. Samotnému hesláři, který tvoří valnou většinu rozsahu knihy, předchází erudovaná stať, pojednávající o proměnách reflexe Dvořákovy osobnosti a díla od doby skladatelova života až po naši současnost.

 

Přidáno 16. 6. 2017Přidáno 28. 1. 2017

Partitura Rusalky míří do New Yorku

U příležitosti premiéry nového nastudování Dvořákovy Rusalky v Metropolitní opeře bude v Českém národním domě v New Yorku uspořádána výstava, jejímž hlavním lákadlem je skladatelův autograf její paritury. Národní muzeum, které vzácný exponát na výstavu zapůjčí, navazuje na velký úspěch z roku 2014, kdy u příležitosti koncertu České filharmonie v Carnegie Hall ve stejných prostorách vystavovalo partituru symfonie „Z Nového světa“. Objemný svazek vázaný v kůži bude za oceán dopraven za přísných bezpečnostních a klimatických podmínek s pojistnou hodnotou několika desítek milionů korun. Návštěvníci newyorské výstavy uvidí také další zajímavé předměty a dokumenty, například rukopis libreta opery, Dvořákův americký skicář, scénické návrhy a kostýmy. Výstava potrvá tři týdny.


Národní muzeum vydalo vzpomínky přítele Antonína Dvořáka

Na pulty knihkupectví se právě dostává kniha Nejraději mne tituloval indiánem. Americké vzpomínky na Antonína Dvořáka, kterou vydalo Národní muzeum. Vůbec poprvé tak mají čtenáři možnost se seznámit se vzpomínkami Josefa Jana Kovaříka (1870–1951), který byl Dvořákovým přítelem a spolupracovníkem. Kovařík Dvořáka doprovázel během jeho působení na Národní konzervatoři hudby v New Yorku v letech 1892–1895. Byl Dvořákovým druhem, průvodcem neznámým městem a neznámou zemí, ale také asistentem, který měl za úkol pořídit první opis Symfonie „Z Nového světa“. Během Dvořákova amerického pobytu se stal takřka členem jeho rodiny. Vzpomínky jsou formulovány v dopisech dvořákovskému životopisci Otakaru Šourkovi, který Kovaříka písemně kontaktoval během práce na třetím svazku své monografie o slavném skladateli. Kniha kromě samotných dopisů obsahuje i bohatý poznámkový aparát, odbornou studii o J. J. Kovaříkovi, medailonky hlavních osobností, vydavatelskou zprávu, rejstříky, barevnou obrazovou přílohu a seznam pramenů a literatury. Autorkami edice jsou kurátorky Muzea Antonína Dvořáka Kateřina Nová a Veronika Vejvodová.

Přidáno 19. 1. 2017
Přidáno 22. 11. 2016

Svatbu Antonína Dvořáka připomíná nově odhalená pamětní deska

17. listopadu byla na kostele sv. Petra v Praze odhalena pamětní deska připomínající svatbu Antonína Dvořáka a Anny Čermákové, která se zde odehrála 17. listopadu 1873. Umístění pamětní desky inicioval Jan Rejšek, ředitel pěveckého sboru MáTa. Slavnostního odhalení se zúčastnila mj. skladatelova pravnučka Hana Kakešová. Součástí oslav doprovázejících odhalení pamětní desky bylo kromě stylového svatebního pohoštění také provedení Dvořákovy Lužanské mše v podání sborů MáTa a RadHost.

 

► videoreportáž z akce na webu Praha TV


Neznámý Antonín Dvořák

Na webových stránkách České televize lze zhlédnout dokumentární film z roku 2015 Neznámý Antonín Dvořák, který se zaměřuje především na skladatelovy pobyty v jeho letním sídle ve Vysoké u Příbrami. Zasvěceným průvodcem po vile Rusalka a jejím okolí je skladatelův poslední žijící vnuk Antonín Dvořák III., který diváky seznamuje z historií místa a představuje památky na skladatele, které rodina uchovává do dnešních dnů.

► dokument na iVysílání České televize

Přidáno 23. 9. 2016


Hudební festival Antonína Dvořáka Příbram podpoří obnovu skladatelova letního sídla ve Vysoké u Příbrami

Hudební festival Antonína Dvořáka Příbram se ve spolupráci s rodinou A. Dvořáka, zejména Mgr. Hanou Kakešovou, skladatelovou pravnučkou, rozhodl podpořit rekonstrukci vily Rusalka a v rámci svého programu pořádá v pátek 20. května benefiční koncert na její obnovu. Během večera vystoupí Heroldovo kvarteto, klavíristé Ivan Klánský a jeho syn Lukáš Klánský a houslistka Pavla Tesařová. Koncert se koná v Památníku A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami od 19 hodin.

„Vila Rusalka ve Vysoké u Příbrami se stala dlouholetým letním sídlem Antonína Dvořáka. Věříme, že benefiční koncert, na němž prestižní umělci vystoupí bez nároku na honorář a jehož celý výtěžek bude věnován na obnovu vily, se stane festivalovou tradicí. A doufáme, že i naším přičiněním vila a její okolí získá opět krásu z dob Mistrova života,“ říká ředitelka Hudebního festivalu Antonína Dvořáka Příbram Albína Houšková. Letní sídlo Antonína Dvořáka Vila Rusalka představuje památku s mimořádnou historickou hodnotou: během dvacetiletého pobytu Dvořáka a jeho rodiny zde vznikla řada děl světového významu. Vila byla i svědkem společenských setkání významných osobností tehdejšího hudebního života a skladatelových přátel. Od 50. let slouží jako malé rodinné muzeum vybavené původním zařízením Dvořákovy rodiny.

Přidáno 18. 5. 2016


Národní muzeum získalo dosud neznámý dopis Antonína Dvořáka

Zástupci Národního muzea vydražili v úterý 5. dubna na aukci v Berlíně dosud neznámý dopis Antonína Dvořáka adresovaný rakouskému estetikovi a hudebnímu kritikovi Eduardu Hanslickovi. Dopis z 25. října 1882 je unikátní nejen kvůli svému pisateli a adresátovi, ale i obsahem. Eduard Hanslick byl jedním z nejvýznamnějších hudebních kritiků a estetiků své doby. Dvořák v dopise popisuje premiérové představení své opery Šelma sedlák v Dresden Hofoper, které se konalo 24. října 1882, a pozitivně jej hodnotí. Žádá také Hanslicka o uveřejnění zprávy o opeře v novinách Neue freie Presse, které by pomohlo k uvedení opery Šelma sedlák ve vídeňské opeře. Dokument ukazuje i úzký vztah a důvěru, jakou měl Dvořák k Eduardu Hanslickovi, a je významným dokladem jejich osobního i profesního vztahu. Za dopis zaplatilo Ministerstvo kultury ČR 9 500 eur (asi 256 500 korun).

Přidáno 9. 4. 2016 

► webové stránky festivalu

 

Přidáno 1. 4. 2016

Dvořákova Praha 2016 zahájila předprodej

Mezinárodní hudební festival Dvořákova Praha odtajnil program a zahájil prodej vstupenek. Festival, který letos po deváté vzdává hold českému géniovi Antonínu Dvořákovi, uvítá mezi 5. a 24. zářím přední orchestry a sólisty z domova i špičková tělesa a renomované hudebníky ze zahraničí. Slavnostní zahajovací koncert bude patřit jednomu z nejlepších evropských orchestrů, Staatskapelle Dresden pod taktovkou Christiana Thielemanna. Dvořákova Praha si klade za cíl uvádět vedle známých titulů i skladatelova méně známá díla, a tak v letošním programu nabízí mj. všechny Dvořákovy symfonické básně na motivy Erbenovy Kytice a koncertní předehry v podání navýsost povolaného orchestru, České filharmonie.


Výstava Antonín Dvořák interpret

Výstava v Muzeu Antonína Dvořáka představí skladatele v méně známých rolích dirigenta, klavíristy, varhaníka a violisty. Vystaveny budou originály dvou viol ze skladatelovy pozůstalosti a taktovka, kterou Dvořák dostal od orchestru Národní konzervatoře hudby v New Yorku. K vidění bude také Dvořákův klavír z pracovny jeho pražského bytu v Žitné ulici a další originální předměty z Dvořákovy pozůstalosti, související s jeho interpretačním uměním, např. brýle, které používal při dirigování. Po více než dvaceti letech bude vystavena olejomalba Stanislava Součka ve zlaceném rámu z roku 1954, která zobrazuje Dvořáka s taktovkou za dirigentským pultem.

Veřejná vernisáž se uskuteční 11. dubna 2016 od 18.00 v Muzeu Antonína Dvořáka.

► web Muzea Antonína Dvořáka

 

Přidáno 14. 3. 2016Přidáno 29. 12. 2015

Edvard Valenta: Z Nového světa

Na webových stránkách Českého rozhlasu je až do 3. ledna 2016 k poslechu zpřístupněn záznam rozhlasové hry básníka, prozaika a publicisty Edvarda Valenty (na snímku vlevo) Z Nového světa z roku 1963. Autor v ní pomocí kombinace faktů a fikce přibližuje okolnosti vzniku nejslavnější symfonie Antonína Dvořáka. Režisér Jiří Horčička hru natočil s hereckými legendami Bedřichem Prokošem, Danou Medřickou a Milošem Nedbalem v hlavních rolích.

► web Českého rozhlasu


NOVĚ NA WEBU:

► Antonín Dvořák o sobě

Přidáno 27. 11. 2015


Nový projekt Vojtěcha Spurného Hudební salón zahajuje Antonínem Dvořákem

Hudební salón je novým koncertním projektem vznikajícím ve spolupráci agentury Bohemian Artists s dirigentem, klavíristou, cembalistou, pedagogem a neúnavným popularizátorem klasické hudby Vojtěchem Spurným. V rámci tohoto koncertního projektu budou jednotlivé Hudební salóny věnovány významným osobnostem klasické hudby nebo specifickým částem jejich tvorby, hudebním epochám či stylům. První večer s názvem Antonín Dvořák, český mistr tvůrcem „americké“ symfonie? bude zaměřen na skladatelovo tzv. „americké období“, resp. na kompozice, které vycházejí nebo byly při svém vzniku přímo ovlivněny Dvořákovým pobytem v Americe. Vojtěch Spurný a jeho hosté představí publiku stěžejní Dvořákovy skladby včetně podrobných historických informací týkajících se jejich vzniku.

Čas a místo konání akce: 5. listopadu 2015, 19:30 hod.; Velký sál Novoměstské radnice, Karlovo náměstí, Praha 2

► podrobnosti na webu agentury Bohemian Artists

Přidáno 29. 10. 2015


NOVĚ NA WEBU:

► Antonín Dvořák ve výtvarném umění

Přidáno 28. 9. 2015


 


Přidáno 1. 9. 2015

Laureátem Ceny Antonína Dvořáka 2015 je Yo-Yo Ma

Cenu Antonína Dvořáka v letošním roce získává proslulý čínsko-americký violoncellista Yo-Yo Ma. Letos šedesátiletý umělec patří k absolutní špičce v oblasti sólové interpretace a často bývá označován za největšího violoncellistu současnosti. Spolupracuje s mnoha renomovanými dirigenty, orchestry a sólisty a je držitelem mnoha prestižních ocenění (National Medal of Arts, Glenn Gould Prize, opakovaně Grammy Award). Vyhlašovatelem Ceny Antonína Dvořáka je od roku 2009 obecně prospěšná společnost Akademie klasické hudby, pořadatel mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha. Posláním projektu je ocenění osobností, které se svým celoživotním dílem nebo mimořádným uměleckým počinem významnou měrou zasloužily o propagaci a popularizaci české klasické hudby v České republice i v zahraničí.


NOVĚ NA WEBU:

► Antonín Dvořák ve filmu  l  ► Antonín Dvořák v literatuře

Přidáno 2. 8. 2015


Právě vychází nová souborná nahrávka symfonií Antonína Dvořáka

Vydavatelství Warner Classics uvedlo 6. června na trh nové soubornou nahrávku Dvořákových symfonií v provedení Bournemouth Symphony Orchestra pod vedením José Serebriera. Nahrávky vznikaly postupně v letech 2011-2014 a skladatelovy symfonie jsou na sedmi CD doplněny několika dalšími orchestrálními skladbami (V přírodě, Scherzo Capriccioso, Česká suita, Legendy a výběr ze Slovanských tanců). U nás nepříliš známý uruguayský dirigent, mj. držitel osmi ocenění GRAMMY, se hudbě slovanských autorů věnuje dlouhodobě a jeho dvořákovský komplet zasluhuje zvýšenou pozornost.

 

Přidáno 13. 6. 2015


► starší příspěvky